Un acord de col·laboració signat entre l’Ajuntament i el col·legi Es Liceu permetrà que l’alumnat d’aquest centre, a la branca d’Informàtica i Comunicació de la Formació Professional, dugui a terme en el consistori pràctiques formatives no laborals en el negociat d’Informàtica.

L’acord estableix en una de les seves bases que el nombre d’alumnes que faran les pràctiques serà preferentment d’un, sense que en cap supòsit pugui realitzar-les de forma simultània un nombre superior a dos.

La durada de l’acord serà d’un any des de la signatura, però seria prorrogable fins a un màxim de quatre anys, previ acord entre les parts.

El tutor per a l’execució d’aquestes pràctiques és Miquel Palou, tècnic informàtic de l’Ajuntament.

Source: marratxi.es