1.280 persones i empreses se’n beneficiaran a través de les diferents línies d’actuació durant el primer any d’execució

L’Ajuntament de Marratxí preveu arribar a 1.280 persones i empreses amb el nou Pla Estratègic d’Ocupació Local 2024-2025, confeccionat amb la col·laboració i el finançament del Programa SOIB Desenvolupament Local. Les àrees municipals implicades en el pla estratègic són l’Àrea d’Ocupació i Formació i la de Promoció Econòmica, Comerç, Indústria i Turisme.

En concret, les ajudes es distribueixen en dos blocs: particulars i empreses. En el primer cas, es finançaran polítiques de foment de l’ocupació, que beneficiaran a 44 persones, polítiques de formació, a 160, i emprenedoria, a 10 ciutadans. El segon bloc correspon a diferents accions per a dinamitzar el seu teixit productiu com el Job Days amb la col·laboració de 21 empreses i la previsió de 1000 persones candidates i campanyes per al petit comerç en les quals es beneficien més de 45 petits comerços del municipi. Es calcula que durant el primer any d’execució del Pla Estratègic es beneficiaran a un total de 1.280 persones i empreses.

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears ha aprovat aquesta convocatòria que es finança amb càrrec als fons provinents de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.

Es tracta d’una iniciativa clau per desenvolupar polítiques actives d’ocupació territorial i promoure un treball cooperatiu entre l’administració local i autonòmica en matèria d’ocupació. Els agents de desenvolupament local han actualitzat el Pla Estratègic d’Ocupació Local (PEOL) 2024-2025 aprovat pel SOIB i a més han presentat el Pla d’Acció que ha validat el SOIB. Durant els propers anys hauran de desenvolupar els programes i les actuacions necessàries per dur a terme el Pla d’Acció, així com la gestió de les polítiques actives d’ocupació, com els programes mixts SOIB Formació i Ocupació, SOIB Reactiva i SOIB Jove: Qualificats-Entitats Locals, programes finançats en el marc de les convocatòries del SOIB

Dins del pla d’acció del PEOL s’identifiquen 10 projectes, que s’estructuren a l’entorn de 5 línies estratègiques, entre els quals destaquen:

MILLORA DE L’OCUPABILITAT MITJANÇANT LA FORMACIÓ
MARRATXÍ LEARN: Formació per persones ocupades
FORMA’T MARRATXÍ: Formació per persones desocupades
TREBALLA MARRATXÍ: Tallers mixtos: Comunicació i màrqueting/ Ceràmica
FOMENT DE L’OCUPACIÓ
DONA’T UNA OPORTUNITAT (SOIB DONA): Atenció i suport a la dona amb oportunitats de treball
QUALIFICA’T MARRATXÍ: Millora de l’ocupabilitat dels joves qualificats en l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement
REACTIVA’T MARRATXÍ: Millora de l’ocupabilitat d’ocupació, especialment els aturats de llarga durada de les persones demandants
DONAR SUPORT A L’EMPRENEDORIA
EMPRÈN MARRATXÍ: Servei d’Orientació a persones emprenedores per donar informació i assessorament en la definició de les seves iniciatives empresarials
RECOLZAR EL TEIXIT EMPRESARIAL
ACCIONS DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL i DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
IMPULSAR EL TREBALL CONJUNT D’ACTORS PÚBLICS I PRIVATS PER A COORDINAR I GENERAR SINERGIES AL TERRITORI
JOB DAYS MARRATXÍ i específics d’empreses del nostre municipi