Urbanisme

L’Àrea d’Urbanisme i Habitatge s’encarrega de la planificació urbanística del municipi, indica com i cap on i en quina mesura ha de créixer el nucli urbà. A més, tramita tots els projectes de noves edificacions i atorga les corresponents llicències d’obres i activitats.

BONIFICACIÓ DE L’IBI

Des de l’Ajuntament oferim subvencions de l’IBI als immobles inclosos dins el catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Marratxí.

IBAVI

L’IBAVI és l’Institut Balear de la Vivenda i és on t’ajudaran a demanar ajudes pel lloguer, on trobaràs programes per accedir a l’habitatge a través de cooperatives com el projecte COHABITA i molts més serveis.

OFICINA D’HABITATGE

Al servei d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge  et podran ajudar en temes de lloguer, hipoteques, crèdits bancaris, desnonaments, herències, clàusules sol i ocupació.

ASSESSORAMENT ENERGÈTIC

T’oferim un servei d’assessorament energètic per tal de reduir despeses i assegurar uns serveis mínims a tots els habitants de Marratxí.