TXI-FEST

Un projecte d’oci alternatiu i saludable per als joves que organitzen conjuntament les àrees de Joventut i Serveis Socials.

CONSELL MUNICIPAL DE L’ADOLESCÈNCIA

El Consell Municipal de l’Adolescència de Marratxí és uns òrgan estables de participació, de caràcter consultiu, que té com a finalitat promoure la participació infantil i juvenil al govern municipal.