OFICINA D’HABITATGE

Al servei d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge  et podran ajudar en temes de lloguer, hipoteques, crèdits bancaris, desnonaments, herències, clàusules sol i ocupació.

IBAVI

L’IBAVI és l’Institut Balear de la Vivenda i és on t’ajudaran a demanar ajudes pel lloguer, on trobaràs programes per accedir a l’habitatge a través de cooperatives com el projecte COHABITA i molts més serveis.