Cartera de Serveis Socials

La Cartera Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí  neix amb la voluntat de donar a conèixer els Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí i difondre els recursos i ajuts que aquest servei posa a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi.

Recull tots els serveis que des de l’àrea de Serveis Socials es posen a l’abast dels ciutadans i de les ciutadanes per donar resposta a les necessitats socials de les persones, millorar el seu benestar i integració social, i contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials.

La publicació d’aquesta cartera de serveis garanteix el dret a la informació sobre els serveis socials comunitaris bàsics de competència municipal i, a la vegada, s’ordena i configura com un conjunt de serveis, prestacions, tràmits i actuacions de prevenció, atenció i promoció social que es presten directament des de l’Ajuntament i en col·laboració amb les entitats del tercer sector.

En algunes prestacions/serveis la persona usuària ha de pagar part de la prestació. És el que es coneix com a copagament.

També indica quines prestacions són garantides, és a dir, s’atorguen quan es compleixen els requisits fixats per la Llei de serveis socials, i quines no són garantides: depenen de la disponibilitat pressupostària i, per tant, s’estableixen criteris de prioritat per atorgar-les.

La Cartera Municipal de Serveis Socials conté una descripció organitzativa dels serveis socials comunitaris bàsics de l’Ajuntament, com a punt d’accés immediat al sistema públic de serveis socials i proper a la ciutadania.

Àrea de Serveis Socials

971 79 42 79

C/ Balanguera (sa Cabana)

 Es un servei que facilita informació, orientació i assessorament amb relació als drets i els recursos socials existents a les distintes Administracions, a les actuacions socials a que poden tenir accés i a les derivacions necessàries cap a altres serveis especialitzats. Es la porta d’entrada als serveis socials municipals i a la xarxa pública de serveis socials.

En aquest servei es duen a terme les primeres atencions i prestacions, així com els contactes de gestió amb la resta de recursos socials. S’ha de passar per aquest servei abans que per qualsevol altre.

Els serveis d’atenció domiciliària constitueixen un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es fan a la llar de l’usuari/ària i/o en el seu entorn, adreçades a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, les quals els impedeixen fer les tasques habituals de la vida quotidiana. Els objectius d’aquests serveis són desenvolupar tasques assistencials, preventives i educatives, mantenir l’usuari/ària en el seu medi i millorar-ne la qualitat de vida.

Des de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí es presta un servei d’assessorament gratuït en matèria d´associacionisme, dirigit a totes les entitats socials i/o a les persones interessades en constituir-se com a tal. Si estas interessat/da, sol·licita cita en:

Marratxísocial.tcs@estudi6.com 

Tel: 663-751785