AJUDA A DOMICILI

El servei d’ajuda a domicili comprèn tant l’atenció personal, que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o persones ateses en el domicili i el suport a l’entorn cuidador, com la neteja de la llar, que és un servei de suport a la neteja ordinària de l’habitatge i al seu manteniment en condicions acceptables d’higiene i salubritat.

SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS

Marratxí posa a disposició de la ciutadania un gran ventall d’equipaments i serveis públics en l’àmbit de la cultura i l’oci, com ara centres cívics, biblioteques, museus, centres de normalització lingüística, entre altres.

CARTERA DE RECURSOS DE SERVEIS SOCIALS

Coneix tots els recursos i serveis que l’Ajuntament posa a la teva disposició a Marratxí en matèria social per atendre a aquells col·lectius més vulnerables.

AJUDES A LA DEPENDÈNCIA

Aquest servei té com a objectiu informar, orientar i assessorar en el procés d’obtenció de la declaració de dependència i en l’accés a les prestacions que aquest sistema preveu.

PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL

Realització d’un itinerari en el qual la persona,  amb l’acompanyament d’un equip professional arriba a millorar el seu nivell d’ocupabilitat i pot aconseguir la incorporació al mercat de treball.

Servei d’Assessorament sobre associacionisme de caràcter social

Servei d’assessorament gratuït en matèria d´associacionisme, dirigit a totes les entitats socials i/o a les persones interessades en constituir-se com a tal.

PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS

Des de l’Ajuntament tenim en marxa diferents projectes d’intervenció als centres educatius per prevenir posibles conductes disruptives en els joves i infants.