Voluntariat a Serveis Socials

Des de l’Ajuntament de Marratxí volem construir una xarxa de voluntariat que pugui fer front a les necessitats  de col·lectius com:

 • Gent Gran amb mancances de xarxa social i familiar.
 • Persones amb diversitat funcional i amb manca d’autonomia personal.
 • Families amb necessitats de reforç en habilitats parentals i àmbit domèstic.
 • Famílies nouvingudes amb necessitats d’integració social.
 • Acompanyament en l’administració de la llar a nivell d’economia, alimentació, neteja i manteniment, tràmits administratius,…
 • Desenvolupament d’activitats que promoguin hàbits saludables (gimnàstica per a 3a edat, tallers sobre alimentació saludable, prevenció de consums, etc.).
 • Donar suport escolar.
 • Suport a nivell emocional segons situacions d’emergència.
 • Ajudar en labors de cura a persones dependents.
 • Acompanyaments per a la realització de tràmits administratius.
 • Facilitar intercanvis a nivell social o l’accés a recursos comunitaris.
 • Establir grups de voluntariat disposats a participar en iniciatives del propi ajuntament o d’altres entitats (campanyes de recol·lecció de menjar, roba, joguines, reforç en l’organització d’activitats d’oci,…).
 • Suplir mancances a nivell familiar (per exemple suport en la conciliació familiar).
 • Ajudar a salvar la bretxa tecnològica en uns certs col·lectius o utilitzar-les com a factor d’integració social amb persones majors.
 •  Ajudar a les persones dependents en els seus desplaçaments (acompanyar a una cita mèdica, al supermercat, etc).

Telf Serveis Socials -971 79 42 79

Altres números de contacte:

Marta Egidos – 663 75 17 85

Correu: voluntariat@marratxi.es