Punts d’acces Wifi gratuït

L’Ajuntament de Marratxí s’ha sumat al programa europeu Wifi4EU que promou el lliure accés dels ciutadans a la connectivitat wifi a espais públics com ara parcs, places, edificis públics, biblioteques i centres de salut, entre d’altres.

Aquest es un projecte en evolució i els punts aniran augmentant pròximament.