Què és la Xarxa de Salut?

La Xarxa de Salut és una plataforma local que té com a propòsit millorar la salut de la població de Marratxí, creant entorns saludables. Pretén potenciar, integrar i coordinar els esforços del conjunt d’agents i espais del territori que generen salut (associacions, clubs, piscines municipals, parcs municipals…) i també promocionar activitats saludables.

La Xarxa de salut tracta d’empoderar als membres de la comunitat que provenen d’àrees i entorns distints perquè fomentin els anomenats actius en salut. Això és, que ells mateixos esdevinguin promotors de salut a partir dels seus propis hàbits i de les activitats i accions comunitàries en que estan implicats.

Què és un actiu en salut?

Un actiu en salut és qualsevol factor  o recurs que millora la capacitat de les persones, de les comunitats i de les poblacions per mantenir i preservar la salut i el benestar.

Objectius:

El principal objectiu de la Xarxa de Salut és promocionar la salut de la població des de totes les àrees de l’Ajuntament i des de tots els entorns del territori (sanitari, social, educatiu comunitari…).

Els objectius específics són:

– Detectar les necessitats preventives

– Treballar amb l’educació per la salut.

– Fomentar les interrelacions.

– Tenir en compte l’actiu en salut en la formulació de polítiques públiques locals (Intersectoralització).