Núm.  d’expedient: 566Y

Tipus de contracte: dret privat

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 13 de desembre de 2017, a les 14 hores.

Garantia provissional: Es fixa en el 3% del preu de sortida iva exclòs, indicat a cada lot.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]