Una subvenció de 15.161 euros atorgada pel Consell de Mallorca permet que enguany els ajuts que l’Ajuntament destina al control de la colònia de moixos de Marratxí, mitjançant el pagament de les operacions d’esterilització dels animals, es vegin complementats amb control sanitari per evitar també malalties i afeccions que puguin afectar les persones.

En el cas de l’exercici 2018, amb fons propis del consistori, les persones o entitats destinatàries de la subvenció municipal per al control de la natalitat dels moixos, mitjançant esterilització, varen ser l’Associació de Moixets de Marratxí, a M. Ángeles González i M. Antònia Salom, com a voluntaris de les colònies felines autoritzades del municipi.

“L’esterilització de part de la població de moixos de Marratxí es feia necessària perquè en cas contrari l’increment d’aquests animals podria arribar a nombres exagerats. Per tant, l’esterilització duita a terme en distintes clíniques veterinàries del municipi amb les quals tenim conveni ens permet limitar el nombre de moixos. Però a més, enguany, gràcies a la subvenció concedida pel Consell, també durem a terme control sanitari per evitar malalties i afeccions que poguessin incidir sobre les persones”, expliquen des del departament de Medi Ambient del municipi.