Perfil del contractant2023-11-08T09:15:35+01:00

Perfil del contractante

IMPORTANTE:

El Ayuntamiento de Marratxí publica todas las licitaciones públicas así como la correspondiente documentación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Para acceder a las licitaciones que tramitan los siguientes órganos de contratación se puede acceder con los respectivos enlaces:

Alcaldía (link)

Plenario (link)

Junta de Gobierno Local (link)

Marratxí XXI (link)

Ayuntamiento de Marratxí

Exposició pública del projecte de «Substitució de gespa artificial a 5 camps de futbol»2020-03-03T12:54:44+01:00
RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS CORRESPONENTS AL QUART TRIMESTRE DE 20192019-12-23T11:46:34+01:00
Exposición pública del proyecto de «Sustitución de césped artificial a cinco campos de fútbol»2021-07-20T11:49:21+02:00
RELACIÓ CONTRACTES MENORS TERCER TRIMESTRE 20192019-09-30T11:52:44+02:00
Anunci del projecte: Reforma interior de la comisaria de Policia de Marratxí2019-07-08T00:00:00+02:00

20190708093722378.pdf

  • ( 28 kB ) – [ 08-07-2019 11:01:29 ] – [ Firma Digital SHA1: 012c8322d20775fa86497f2aaf620c633657fd69  ]
Relació contractes menors segon trimestre 20192019-08-08T11:32:47+02:00

RELACIÓ-CONTRACTES-MENORS-PLATAFORMA-ABRIL-MAIG-JUNY-2019.pdf

  • ( 196 kB ) – [ 27-06-2019 11:05:25 ] – [ Firma Digital SHA1: 7ce5644dd49c7e945b1639e37aa00336c9c0d3db  ]
RELACIO DE CONTRACTES MENORS PRIMER TRIMESTRE 20192019-08-08T11:36:59+02:00

2019-03-22-relacio-contractes-primer-trimestre-2019.pdf

  • ( 202 kB ) – [ 22-03-2019 14:25:07 ] – [ Firma Digital SHA1: 96c0436d33653c0ecd3a7051dcc14d86c40c54a9  ]
Projecte: Instal.lació de coberta metàl.lica sobre pista poliesportiva exterior del Pavelló de Pla de Na Tesa»2019-02-25T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada]
Anunci del projecte: Ampliació del Centre Social des Figueral2019-02-11T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada]
Anunci del projecte de construcció de dues pistes de volei platja a l’EL 10216a/P2019-01-24T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada]
RELACIO DE CONTRACTES MENORS TERCER I QUART TRIMESTRE 20182019-03-22T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada]
Projecte de «Reforma interior de vestuaris»2018-12-03T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada]
Projecte de «Drenatges 2018-Fase 1»2018-12-03T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada]
Projecte: Parc públic Es Garrovers2018-10-22T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Projecte: Millora accessibilitat entorn Plaça Esglesia de Pla de Na Tesa2018-10-22T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Projecte: Acondicionament espai esportiu Nova Cabana2018-10-22T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Projecte de «Reforma de dues tombes i ampliació de columbaris al Cementeri Municipal»2018-10-18T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Anunci del projecte per a l’instal.lació de 2 pistes multiesportives a Sa Cabana i Pla de Na Tesa2018-10-11T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Anunci del projecte de «Reforma interior i projecte d’activitats de l’edifici i les instal.lacions esportives de Can Gaspar»2018-10-01T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Obres de creació d’horts urbans a l’ELP 5.088/P2018-08-31T00:00:00+02:00

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Millora de voraviesi asfalts de varis vials del TM de Marratxí- fase 2 ampliada2018-08-30T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Anunci del projecte de Conservació de la instal.lació d’enllumenat públic de Son Macià i Sa Nova Cabana2018-07-23T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Lloguer d’un immoble al centre de Pla de Na Tesa, com a servei públic d’Unitat Bàsica de Salut2018-07-19T00:00:00+02:00

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Anunci del projecte de «Reparació de la coberta i reforç de biguetes a les vivendes municipals del carrer Gómez Ulla.2018-07-17T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Servei d’assegurança per danys materials als edificis municipals2018-07-09T00:00:00+02:00

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS2018-06-28T00:00:00+02:00

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

RELACIÓ TRIMESTRAL DELS CONTRACTES MENORS (SEGON TRIMESTRE 2018)2018-06-26T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Servei d’assegurança per danys materials als edificis municipals2018-06-21T00:00:00+02:00

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Anunci del projecte de : Obres de creació d’horts urbans a l’espai lliure públic EL-5.088/P2018-06-07T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Anunci del projecte de: Reforma interior i projecte d’activitats de les instal.lacions esportives de Can Gaspar2018-06-07T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
ANUNCI DEL PROJECTE DE «REHABILITACIÓ DE PART DE LES COBERTES I FAÇANES DE QUATRE EDIFICIS MUNICIPALS2018-05-31T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Servei de manteniment, activitats i socorristes de les piscines municipals2018-05-10T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Servei d’Escoles d’Estiu2018-05-10T00:00:00+02:00

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Serveis, activitats, actuacions i bar de les Festes de Sant Marçal 20182018-04-26T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: 3554L

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 11 de maig de 2018 a les 14 hores.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Servei per dur a terme la campanya anual de monitoratge de la població de moscard tigre, tractaments larvicides en zones públiques i sensibilització ciutadana2018-04-26T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: 2873M

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 11 de maig de 2018 a les 14 hores.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Servei de Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de carril bici i voravies per a vianants en paral.lel a la Ctra. d’Inca2018-04-19T00:00:00+02:00

Núm d’expedient:  455X

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicios: Fins dia 04-05-2018 a les 14 hores.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Annexe I (veure projecte publicat al perfil on s’anuncia la licitació de les obres corresponents)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Obres de construcció de passos per a vianants sota la via fèrria en els accessos d’entrada a Pont d’Inca Nou, Can Carbonell, Av. Cas Miot i entrada Ses Cases Noves2018-04-09T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: 1529V

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 3 de maig de 2018, a les 14 hores.

Duració del contracte: 6 mesos.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Obres de «Reforma de la planta baixa de l’edifici de Batlia»2018-03-15T00:00:00+01:00

Núm. d’expedient: 1525L

Tipus de contracte: obres

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert.

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 10 d’abril de 2018, a les 14 hores.

Duració del contracte: 1 mes i mig

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Obres de «Millora de voravies i asfalts de varis vials de Marratxí-Fase 1»2018-03-15T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 2018/75G

Tipus de contracte: Obres

Tramitació : Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 28 de març de 2018 a les 14 hores.

Duració del contracte: dos mesos.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Obres del Carril bici i voravies per a vianants en paral.lel a la carretera d’Inca2018-03-06T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 1604Y

Tipus de contracte: obres

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 3 d’abril de 2018.

Duració del contracte: sis mesos

Veure projecte a la següent direcció:

Projecte.pdf 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Lloguer d’un immoble a Pla de Na Tesa per a ús de la Unitat Bàsica de Salut2018-01-29T00:00:00+01:00

Núm. d’expedient: 1325A

Tipus de contracte: privat

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 12-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte: deu anys

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Lloguer d’un immoble a Pòrtol per a «Espai Jove»2018-01-29T00:00:00+01:00

Núm. d’expedient: 929R

Tipus de contracte: privat

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 12-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte. deu anys.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Lloguer d’un immoble a Pont d’Inca per destinar-ho a Biblioteca municipal2018-01-29T00:00:00+01:00

Núm. d’expedient: 934Y

Tipus de contracte: privat

Tramitació : ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 12-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte: Deu anys

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Subministrament d’equips informàtics2018-01-29T00:00:00+01:00

Núm. d’expedient: 1467F

Tipus de contracte: subministrament

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 12-02-2018, a les 14 hores.

Duració del contracte: 1 mes.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 
[Descarga no encontrada]

LLOGUER D’UN IMMOBLE A PORTOL PER A ÚS DE BIBLIOTECA2018-01-22T00:00:00+01:00

[Descarga no encontrada]Núm d’expedient: 1323R

Tipus de contracte: privat

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 05-02-2018 a les 14 hores

Duració del contracte: Deu anys.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 
[Descarga no encontrada]

OBRES DE: REMODELACIÓ DE LES ATURADES D’AUTOCAR DE MARRATXÍ I CONSTRUCCIÓ DE NOVES2018-01-22T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 831 H

Tipus de contracte: Obres.

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 15-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte: 6 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Projecte.zip

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

LICITACIÓ PER MUNTATGE, LLOGUER I DESMUNTATGE DE CARPES I ALTRES ELEMENTS PER A LA XXXIV FIRA DEL FANG2018-01-22T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 2018/295E

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 05-02-2018, a les 14 hores.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Obres de: Millora d’accessos a Es Caülls2018-01-22T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 1238P

Tipus de contracte: Obres

Tramitació : Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 15-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte 4 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Projecte carrer Tafona.pdf

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
MILLORA DE DRENATGE DE DIFERENTS LOCALITZACIONS DE MARRATXÍ2017-12-18T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 946H

Tipus de contracte: obres

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins fia 11 de gener de 2018, a les 14 hores.

Duració del contracte: 6 setmanes.

Nota informativa:

Es comunica que la segona reunió de la mesa de contractació de la PRESTACIÓ DEL SERVEI MARRATXÍ SOCIAL DINS L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS DE MARRATXÍ, es durà a terme:
– Dimarts dia 9 de gener de 2018, a partir de les 10 h.
– Lloc: Ajuntament de Marratxí, Camí de n’Olesa nº 66. Sa Cabaneta.
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Venda de diversos solars a Sa Planera, Son Verí i Ses Cases Noves2017-11-28T00:00:00+01:00

Núm.  d’expedient: 566Y

Tipus de contracte: dret privat

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 13 de desembre de 2017, a les 14 hores.

Garantia provissional: Es fixa en el 3% del preu de sortida iva exclòs, indicat a cada lot.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Obres de renovació de la instal.lació d’enllumenat públic als carrers Teixidors i Conradors2017-11-27T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 189 C

Tipus de contracte: Obres

Tramitació Ordinària

Procediment : Obert

NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: Fins dia 2 de gener de 2018 a les 14 hores.

Duració del contracte: 4 mesos.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Projecte complet.pdf (enllaç a dropbox)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei de manteniment d’aplicacions informàtiques de l’Ajuntament de Marratxí2017-11-20T00:00:00+01:00

Núm. expedient: se 11/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària, per tramitació anticipada

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 4 de desembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys prorrogables fins a dos anys mes.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Servei de correu electrònic corporatiu de l’Ajuntament2017-11-20T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 13/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària per tramitació anticipada

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 4 de desembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Servei de «Marratxí Social» dins l’àmbit dels serveis socials comunitaris de Marratxí2017-11-17T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 12/2017

Tipus de contracte: serveis

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert, subjecte a regulació harmonitzada

Termini de presentació de proposicions: fins dia 02-01-2018

Preu de licitació: 334.950 € iva excluido

Duració del contracte: Dos anys prorrogables per un any mes

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
OBRES DE «MILLORA D’ACCESSOS A ES CAÜLLS»2017-10-31T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: Obr 10/2017

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 27 de novembre de 2017 a las 14 hores.

Duració del contracte: 6 setmanes

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Expedient complet (Carpeta a Dropbox)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

OBRES DE «REMODELACIÓ DE LES ATURADES D’AUTOCAR DE MARATXÍ I LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES»2017-10-31T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: Obr 9/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 27 de novembre de 2017 a les 14 hores

Duració del contracte: 6 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Expedient complet (carpeta a Dropbox)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
OBRES «D’AMPLIACIÓ D’UN APARCAMEN AL AIRE LLIURE PER A TRÀILERS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE MARRATXÍ»2017-10-31T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 3/2017

Tipus de contracte: Obres

Tramitació : Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 27 de novembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: 3 setmanes

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Expedient complet (carpeta a Dropbox)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei de dinamització de la xarxa de salut de Marratxí2017-10-30T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: Se 9/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: ordinària

Procedient: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 13 de novembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables per un any mes (2+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Lloguer i manteniment d’il.luminació i ornamentació nadalenca2017-10-09T00:00:00+02:00

Núm. d’expedient: Mixt 1/2017

Tipus de contracte: Mixt

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 23 d’octubre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Tractament integrat contra la processionaria del pi, a espais de competència municipal2017-10-02T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Se 10/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 9 d’0ctubre de 2017, a les 14 hores.

Duració del contracte: Un any,  prorrogable per un any mes (1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Contracte de serveis de participació ciutadana denominat: Aprenem a participar2017-09-21T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Se 8/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment : Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 6 d’octubre de 2017, a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables per un any mes (2+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Projecte de construcció de passos per a vianants accessibles en un dels laterals dels passos subterrànis existents sota la via ferrea en els accessos d’entrada : Pont d’Inca Nou, Can Carbonell, AV. Cas Miot i Ses Cases Noves2017-09-21T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Contracte Administratiu Especial per dur a terme la gestió del Camp municipal d’es Figueral-Can Farineta2017-09-07T00:00:00+02:00

Núm. d’expedient: Ad. Esp. 2/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22-09-2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: 1 any prorrogable per un any mes (1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Servei d’assegurança dels vehicles propietat de l’Ajuntament2017-08-29T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Se 7/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 13 de setembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Contracte Administratiu Especial per dur a terme la gestió del Poliesportiu de Cas Capità2017-08-29T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Ad. Esp. 3/2017

Tipus de contracte: Administratiu especial

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 13 de setembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Contracte Administratiu Especial per dur a terme l’ensenyament de persones adultes2017-08-22T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Ad. Esp. 6/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació: ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia  6 de setembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos cursos acadèmics, iniciant-se el curs 2017/2018, amb dues possibles pròrrogues (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] BOIB-núm.-51-de-22-dabril-de-2023-Fixació-data-primer-exercici-convocatòria-AUXILIAR-ADMINISTRATIU.pdf [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

 

 

Projecte de reforma de la planta baixa de l’edifici de Batlia2017-08-22T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]

 

Projecte de connexió de carril bici i millora de l’accessibilitat al carrer Tafona i a la urb. d’es Caülls2017-08-21T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

Projecte de «Dotació xarxa de clavegueram zona de Can Domingo, Sa Cabaneta»2017-08-03T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]

 

Projecte de «Construcció de la xarxa de clavegueram des Garrovers»2017-08-03T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]

 

Projecte de Millora del drenatge en diferents localitzacions del terme2017-08-03T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Projecte de «Construcció de la xarxa de clavegueram de Son Caulelles»2017-07-31T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]

 

Projecte de millora de voravies i asfalts de varis vials de Marratxí2017-07-27T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Projecte de renovació de la instal.lació d’enllumenat públic als carres Teixidors i Conradors del Polígon de Marratxí2017-07-24T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Projecte de carril bici i voravia per a vianants en paral.lel a la carretera d’Inca2017-07-18T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]

 

SERVEI MUNICIPAL DE MENJAR A DOMICILI, SEGONS PLECS DE CONDICIONS RECTIFICATS PER DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 28-06-20172017-07-06T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Se 2/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert

Termini de presentació de licitacions: Fins dia 21 de juliol de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 9.000 € anuals/iva exclòs

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

Auditoria de l’estat de la xarxa de subministrament d’aigua potable dels sectors primer i segon del TM de Marratxí2017-06-29T00:00:00+02:00

Núm. d’expedient: Se 4/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 14 de juliol de 2017 a les 14 hores.

Preu del contracte: 40.161’62 € iva exclòs

Duració del contracte: Quatre mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Servei de mutua per a donar cobertura als accidents de treballs i malalties professionals, així com les contingències comunes del personal al servei de l’Ajuntament2017-06-29T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Se 3/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació : Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 14 de juliol de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: Veure clàusula A del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Duració del contracte: Quatre anys

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Contracte Administratiu Especial per dur a terme la gestió del Camp Municipal de Son Caulelles, amb explotació del bar2017-06-29T00:00:00+02:00

Núm. d’expedient: Ad. Esp. 5/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació : Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 14 de juliol de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: Cànon anual de 7.662’78 € a l’alça.

Duració del contracte: Dos anys prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] Model-instància-promoció-interna-oficial-construcció-2022.pdf [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

Subministrament del vestuari de la Policia Local per l’estiu 2017/hivern 20182017-06-22T00:00:00+02:00

Núm expedient: Su 6/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juliol de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 41.322’31 € anual/iva exclòs

Duració del contracte: Un any, prorrogable per un any mes (1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Subministrament de cinc (5) màquines multi funció en color per a diferents àrees de l’Ajuntament, mitjançant arrendament (renting) amb opció de compra2017-06-22T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Re 1/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació : Ordinaria

Procediment : Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juliol de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: Veure clàusula A del Plec de condicions

Duració del contracte: 48 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

Contracte administratiu especial per dur a terme la gestió del Camp de futbol de Sa Nova Cabana, amb explotació del bar2017-06-22T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Ad. Esp. 4/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juliol de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: Cànon anual  de 6.500 € a l’alça

Duració del contracte: Dos anys prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

 

 

Servei de menjar a domicili2017-06-22T00:00:00+02:00

Núm d’expedient:  Se 2/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de licitacions: Fins dia 7 de juliol de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: 9.000 € anual/iva exclòs

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Projecte integrat de modificació del projecte de reforma del convent de Ses Monges de Pòrtol i ampliació per a Centre de Dia.2017-06-08T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]

 

Projecte integrat d’obra i activitat de l’edifici polivalent i recinte firal2017-06-08T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Subministrament d’uniformes i material de seguretat per els treballadors de l’àrea de vies i obres i de l’àrea de medi ambient2017-05-23T00:00:00+02:00

Nº d’expedient: Su 4/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juny de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: 21.750 € /anuals/iva exclòs

Duració del contracte: dos anys, prorrogables per dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

 

Subministrament de material per reparació d’enllumenat públic2017-05-23T00:00:00+02:00

Núm d’expedient : Su 5/2017

Tipus de contracte : Subministrament

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juny de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 30.000 € anuals/iva exclòs

Duració del contracte: Dos anys prorrogables per dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

Ampliació d’un aparcament a l’aire lliure per a trailers al Polígon Industrial de Marratxí.2017-05-18T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Servei de redacció del projecte d’obres de construcció de la xarxa de clavegueram d’Es Garrovers2017-05-15T00:00:00+02:00

 

Núm . d’expedient: Se 5/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: 46.200 € iva exclòs

Duració del contracte: un mes i mig

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei de redacció de projecte d’obres de construcció de la xarxa de clavegueram de Son Caulelles2017-05-15T00:00:00+02:00

Núm. expedient: Se 6/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 28.438’80 € iva exclòs

Duració del contracte: un mes i mig

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

Servei de menjar a domicili2017-05-08T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Se 02/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017,  a les 14 hores.

Preu de licitació: 9.000 € anual/iva exclòs

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables per dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

Serveis, activitats, actuacions i bar de les Festes de Sant Marçal 20172017-05-08T00:00:00+02:00

Núm. d’expedient: Ad. Esp 1/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: 56.200 € iva exclòs.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

 

Subministrament de material fungible d’informàtica original i compatible2017-04-24T00:00:00+02:00

Núm. d’expedient: SU 2/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 8 de maig de 2017

Preu de licitació: Preus unitaris que figuren a l’Annex III, sense que l’import anual superi els 9.000 € iva exclòs.

Duració del contracte: Un any, prorrogable de mutu acord fins a un any mes (1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obres de reforma de la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament2017-03-10T00:00:00+01:00

Num, exp.: Obr 10/2016

Procediment: Procediment Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada]
Subministrament d’un vehicle 100% elèctric tipus L (Furgoneta) pel Negociat de Medi Ambient2017-03-02T00:00:00+01:00

]Núm. d’Expedient: SU 03/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions:  fins dia 13 de març de 2017 a les 14:00 hores

Preu licitació: 22.963,25 €, iva exclòs

Duració del contracte: 3 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Subministrament d’un vehicle 100% elèctric pel Negociat de Medi Ambient (Licitació deserta)2017-02-13T00:00:00+01:00

Núm. d’Expedient: Su 01/17

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 20 de febrer de 2017 a les 14,00 hores.

Preu licitació: 21.357,35 €, iva exclòs

Duració del contracte: 3 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
OBRES DE MILLORA DE VORAVIES I ASFALTS DE VIALS DE MARRATXÍ PER PROCEDIMENT OBERT2017-02-13T00:00:00+01:00

Num. Expedient: OBr 4/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 02 de març de 2017, a les 14:00 hores

Duració del contracte: 2 mesos

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
OBRES DE REFORMA I MILLORA D’ITINERARIS PER VIANANTS I CICLISTES DE LA ZONA DE SA CABANA PER PROCEDIMENT OBERT2017-01-30T00:00:00+01:00

Núm. Expedient: Obr 3/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 15-02-17 a les 14 hores.

Preu licitació: 260.540,69 €, iva exclòs

Duració del contracte: 5 mesos

 

 

[Descarga no encontrada]

 

Documents Projecte complet (Carpeta a Dropbox)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

[Descarga no encontrada]

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
OBRES D’ELIMINACIÓ DE LLUMINÀRIES DE VVMM I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER PROCEDIMENT OBERT2017-01-30T00:00:00+01:00

Núm. Expedient: Obr 8/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Urgent Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 15-02-17 a les 14 hores.

Preu licitació: 558.301,00 €, iva exclòs.

Duració del contracte: 5 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Documents complets (Carpeta a Dropbox)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

OBRES DE MILLORA DE VORAVIES I ASFALTS DE VIALS DE MARRATXÍ PER PROCEDIMENT OBERT (licitació suspesa)2017-01-30T00:00:00+01:00

 

Núm. Expedient: OBr 4/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: durant els 15 dies naturals següents a la publicació de l’anunci en el BOIB

Duració del contracte: 2 mesos

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Servei de disseny, muntatge, lloguer, desmuntatge de carpes i altres elements amb motiu de la XXXIII Fira del Fang, explotació del bar, vigilància nocturna i redacció del Pla d’Autoprotecció2017-01-26T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Marratxí XXI

Exposició pública del projecte de «Substitució de gespa artificial a 5 camps de futbol»2020-03-03T12:54:44+01:00
RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS CORRESPONENTS AL QUART TRIMESTRE DE 20192019-12-23T11:46:34+01:00
Exposición pública del proyecto de «Sustitución de césped artificial a cinco campos de fútbol»2021-07-20T11:49:21+02:00
Exposición pública del proyecto de «Sustitución de césped artificial a cinco campos de fútbol»2019-12-05T11:30:12+01:00
RELACIÓ CONTRACTES MENORS TERCER TRIMESTRE 20192019-09-30T11:52:44+02:00
Anunci del projecte: Reforma interior de la comisaria de Policia de Marratxí2019-07-08T00:00:00+02:00

20190708093722378.pdf

  • ( 28 kB ) – [ 08-07-2019 11:01:29 ] – [ Firma Digital SHA1: 012c8322d20775fa86497f2aaf620c633657fd69  ]
2019-07-01T00:00:00+02:00

 

 

Relació contractes menors segon trimestre 20192019-08-08T11:32:47+02:00

RELACIÓ-CONTRACTES-MENORS-PLATAFORMA-ABRIL-MAIG-JUNY-2019.pdf

  • ( 196 kB ) – [ 27-06-2019 11:05:25 ] – [ Firma Digital SHA1: 7ce5644dd49c7e945b1639e37aa00336c9c0d3db  ]
RELACIO DE CONTRACTES MENORS TERCER I QUART TRIMESTRE 20182019-03-22T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada]
RELACIO DE CONTRACTES MENORS PRIMER TRIMESTRE 20192019-08-08T11:36:59+02:00

2019-03-22-relacio-contractes-primer-trimestre-2019.pdf

  • ( 202 kB ) – [ 22-03-2019 14:25:07 ] – [ Firma Digital SHA1: 96c0436d33653c0ecd3a7051dcc14d86c40c54a9  ]
ANUNCI PERFIL CONTRACTANT (PLACE)2019-03-14T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada]
Projecte: Instal.lació de coberta metàl.lica sobre pista poliesportiva exterior del Pavelló de Pla de Na Tesa»2019-02-25T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada]
Anunci del projecte: Ampliació del Centre Social des Figueral2019-02-11T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada]
Anunci del projecte de construcció de dues pistes de volei platja a l’EL 10216a/P2019-01-24T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada]
Projecte de «Drenatges 2018-Fase 1»2018-12-03T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada]
Projecte de «Reforma interior de vestuaris»2018-12-03T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada]
Projecte: Acondicionament espai esportiu Nova Cabana2018-10-22T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Projecte: Millora accessibilitat entorn Plaça Esglesia de Pla de Na Tesa2018-10-22T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Projecte: Parc públic Es Garrovers2018-10-22T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Projecte de «Reforma de dues tombes i ampliació de columbaris al Cementeri Municipal»2018-10-18T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Anunci del projecte per a l’instal.lació de 2 pistes multiesportives a Sa Cabana i Pla de Na Tesa2018-10-11T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Anunci del projecte de «Reforma interior i projecte d’activitats de l’edifici i les instal.lacions esportives de Can Gaspar»2018-10-01T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Obres de creació d’horts urbans a l’ELP 5.088/P2018-08-31T00:00:00+02:00

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Millora de voraviesi asfalts de varis vials del TM de Marratxí- fase 2 ampliada2018-08-30T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Anunci del projecte de Conservació de la instal.lació d’enllumenat públic de Son Macià i Sa Nova Cabana2018-07-23T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Lloguer d’un immoble al centre de Pla de Na Tesa, com a servei públic d’Unitat Bàsica de Salut2018-07-19T00:00:00+02:00

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Anunci del projecte de «Reparació de la coberta i reforç de biguetes a les vivendes municipals del carrer Gómez Ulla.2018-07-17T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
CONTRACTE MENOR DE POSTA A PUNT I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PEL PARC INFANTIL DE SA PLANERA, EN EL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ2018-07-11T00:00:00+02:00

EXP.: 07/2018, Contracte Menor

Empresa adjudicatària: SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS, S.L.

Duració del contracte: 3 mesos a comptar des de la signatura del contracte.

Import de l’adjudicació: 6.965,00€ (IVA exclòs) 8.427,65€ (IVA inclòs).

[Descarga no encontrada]
CONTRACTE MENOR DE POSTA A PUNT I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PEL PARC INFANTIL DE SA PLANERA, EN EL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ.2018-07-11T00:00:00+02:00

EXP.: 07/2018, Contracte Menor

Empresa adjudicatària: SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS, S.L.

Duració del contracte: 3 mesos a comptar des de la signatura del contracte.

Import de l’adjudicació: 6.965,00€ (IVA Exclòs) 8.427,65€ (IVA Inclòs).

[Descarga no encontrada]
Servei d’assegurança per danys materials als edificis municipals2018-07-09T00:00:00+02:00

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

CONTRACTE DEL SERVEI DE POSTA A PUNT DELS CONTENIDORS SOTERRATS MARCA EQUINORD, SIS (6) EQUIPS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ2018-06-29T00:00:00+02:00

CONTRACTE DEL SERVEI DE POSTA A PUNT DELS CONTENIDORS SOTERRATS MARCA EQUINORD, SIS (6) EQUIPS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ

EXP.: 04/2018, Contracte Menor

Empresa adjudicatària:    EQUIPOS Y SERVICIOS NORDESTE, S.L. (EQUINORD)

Duració del contracte: El termini màxim d’execució és de 9 mesos.

Import de l’adjudicació: 5.826,00 € (IVA exclòs) 7.049,46 € (IVA inclòs).

 [Descarga no encontrada]

RELACIÓ CONTRACTES MENORS MARRATXI XXI SAU ANY 20182018-06-29T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS2018-06-28T00:00:00+02:00

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

RELACIÓ TRIMESTRAL DELS CONTRACTES MENORS (SEGON TRIMESTRE 2018)2018-06-26T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
CONTRACTE MENOR DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC PER A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS DE MARRATXÍ XXI, S.A.U.2018-06-25T00:00:00+02:00

EXP.: 06/2018

Empresa adjudicatària:  J&A GARRIGUES, S.L.P.

Duració del contracte: El termini màxim per l’execució del servei és de 6 mesos, a partir de la signatura del contracte (Signatura del contracte 31 de maig de 2018).

Import de l’adjudicació: 3.000,00€ (IVA exclòs); 3.630,00€ (IVA inclòs).

[Descarga no encontrada]

 

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE REBUIG DE 1.100 LITRES, DE CÀRREGA POSTERIOR, PER A LA SEVA UTILITZACIÓ EN EL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ.2018-06-22T00:00:00+02:00

 

EXP.:  03/2018

Empresa adjudicatària: CONTENUR, S.L.

Duració del contracte: 45 dies a comptar des de la signatura del contracte (Signatura del contracte 31 de maig de 2018)

Import de l’adjudicació: 14.915,00€ (IVA exclòs); 18.047,15€ (IVA inclòs).

[Descarga no encontrada]

 

 

Servei d’assegurança per danys materials als edificis municipals2018-06-21T00:00:00+02:00

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Anunci del projecte de: Reforma interior i projecte d’activitats de les instal.lacions esportives de Can Gaspar2018-06-07T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Anunci del projecte de : Obres de creació d’horts urbans a l’espai lliure públic EL-5.088/P2018-06-07T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
ANUNCI DEL PROJECTE DE «REHABILITACIÓ DE PART DE LES COBERTES I FAÇANES DE QUATRE EDIFICIS MUNICIPALS2018-05-31T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
CONTRACTE MENOR DE LLOGUER (RENTING) D’UN (1) VEHICLE PER A ÚS DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXÍ XXI, S.A.U.2018-05-28T00:00:00+02:00

EXP.: 02/2018

Empresa adjudicatària: FRAIKIN ASSETS, S.A.S. (arrendador) i FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.A. (dipositari).

Duració del contrato: 5 mesos a comptar des de l’1 de abril de 2018 fins el 31 d’agost de 2018.

Import de l’adjudicació: 13.875,00 euros (IVA exclòs); 16.788,75€ (IVA inclòs).

[Descarga no encontrada]
CONTRACTE MENOR D’ASSESSORAMENT JURÍDIC I ASSISTÈNCIA LLETRADA DEL PROCEDIMENT, EN PRIMERA INSTÀNCIA, ORDINARI 15/2018, SEGUIT DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU Nº 2 DE PALMA EXP.: 01/20182018-05-28T00:00:00+02:00

EXP.: 01/2018

Empresa adjudicatària: J&A Garrigues, S.L.P.

Duració del contracte: tramitació de l’expediente y seguiment judicial del contenciòs-administratiu.

Import de l’adjudicació: 8.000,00 euros (IVA exclòs); 9.680,00 euros (IVA inclòs).

[Descarga no encontrada]
 

 

 

Servei d’Escoles d’Estiu2018-05-10T00:00:00+02:00

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Servei de manteniment, activitats i socorristes de les piscines municipals2018-05-10T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Servei per dur a terme la campanya anual de monitoratge de la població de moscard tigre, tractaments larvicides en zones públiques i sensibilització ciutadana2018-04-26T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: 2873M

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 11 de maig de 2018 a les 14 hores.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Serveis, activitats, actuacions i bar de les Festes de Sant Marçal 20182018-04-26T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: 3554L

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 11 de maig de 2018 a les 14 hores.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Servei de Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de carril bici i voravies per a vianants en paral.lel a la Ctra. d’Inca2018-04-19T00:00:00+02:00

Núm d’expedient:  455X

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicios: Fins dia 04-05-2018 a les 14 hores.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Annexe I (veure projecte publicat al perfil on s’anuncia la licitació de les obres corresponents)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Obres de construcció de passos per a vianants sota la via fèrria en els accessos d’entrada a Pont d’Inca Nou, Can Carbonell, Av. Cas Miot i entrada Ses Cases Noves2018-04-09T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: 1529V

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 3 de maig de 2018, a les 14 hores.

Duració del contracte: 6 mesos.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Obres de «Millora de voravies i asfalts de varis vials de Marratxí-Fase 1»2018-03-15T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 2018/75G

Tipus de contracte: Obres

Tramitació : Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 28 de març de 2018 a les 14 hores.

Duració del contracte: dos mesos.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Obres de «Reforma de la planta baixa de l’edifici de Batlia»2018-03-15T00:00:00+01:00

Núm. d’expedient: 1525L

Tipus de contracte: obres

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert.

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 10 d’abril de 2018, a les 14 hores.

Duració del contracte: 1 mes i mig

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Obres del Carril bici i voravies per a vianants en paral.lel a la carretera d’Inca2018-03-06T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 1604Y

Tipus de contracte: obres

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 3 d’abril de 2018.

Duració del contracte: sis mesos

Veure projecte a la següent direcció:

Projecte.pdf 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Subministrament d’equips informàtics2018-01-29T00:00:00+01:00

Núm. d’expedient: 1467F

Tipus de contracte: subministrament

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 12-02-2018, a les 14 hores.

Duració del contracte: 1 mes.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 
[Descarga no encontrada]

Lloguer d’un immoble a Pont d’Inca per destinar-ho a Biblioteca municipal2018-01-29T00:00:00+01:00

Núm. d’expedient: 934Y

Tipus de contracte: privat

Tramitació : ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 12-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte: Deu anys

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Lloguer d’un immoble a Pòrtol per a «Espai Jove»2018-01-29T00:00:00+01:00

Núm. d’expedient: 929R

Tipus de contracte: privat

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 12-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte. deu anys.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Lloguer d’un immoble a Pla de Na Tesa per a ús de la Unitat Bàsica de Salut2018-01-29T00:00:00+01:00

Núm. d’expedient: 1325A

Tipus de contracte: privat

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 12-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte: deu anys

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Running Marratxi2018-01-23T00:00:00+01:00

Imprimir

Obres de: Millora d’accessos a Es Caülls2018-01-22T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 1238P

Tipus de contracte: Obres

Tramitació : Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 15-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte 4 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Projecte carrer Tafona.pdf

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
LICITACIÓ PER MUNTATGE, LLOGUER I DESMUNTATGE DE CARPES I ALTRES ELEMENTS PER A LA XXXIV FIRA DEL FANG2018-01-22T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 2018/295E

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 05-02-2018, a les 14 hores.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
OBRES DE: REMODELACIÓ DE LES ATURADES D’AUTOCAR DE MARRATXÍ I CONSTRUCCIÓ DE NOVES2018-01-22T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 831 H

Tipus de contracte: Obres.

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 15-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte: 6 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Projecte.zip

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

LLOGUER D’UN IMMOBLE A PORTOL PER A ÚS DE BIBLIOTECA2018-01-22T00:00:00+01:00

[Descarga no encontrada]Núm d’expedient: 1323R

Tipus de contracte: privat

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 05-02-2018 a les 14 hores

Duració del contracte: Deu anys.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 
[Descarga no encontrada]

MILLORA DE DRENATGE DE DIFERENTS LOCALITZACIONS DE MARRATXÍ2017-12-18T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 946H

Tipus de contracte: obres

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins fia 11 de gener de 2018, a les 14 hores.

Duració del contracte: 6 setmanes.

Nota informativa:

Es comunica que la segona reunió de la mesa de contractació de la PRESTACIÓ DEL SERVEI MARRATXÍ SOCIAL DINS L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS DE MARRATXÍ, es durà a terme:
– Dimarts dia 9 de gener de 2018, a partir de les 10 h.
– Lloc: Ajuntament de Marratxí, Camí de n’Olesa nº 66. Sa Cabaneta.
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
SUBMINISTRAMENT DE MATÈRIA VEGETAL PER A LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ2017-12-12T00:00:00+01:00

TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATÈRIA VEGETAL PER LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ

PREU LICITACIÓ: 32.300,00€ (IVA EXCLÒS)

PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 10 DE DESEMBRE DE 2017 FINS EL 27 DE DESEMBRE DE 2017 A LES 14,00 hores.

NÚM. D’EXPEDIENT: 5/2017.

TIPUS DE CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT.

TIPUS DE PROCEDIMENT: OBERT.

UNITAT: CONTRACTACIÓ MARRATXÍ XXI SAU.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Venda de diversos solars a Sa Planera, Son Verí i Ses Cases Noves2017-11-28T00:00:00+01:00

Núm.  d’expedient: 566Y

Tipus de contracte: dret privat

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 13 de desembre de 2017, a les 14 hores.

Garantia provissional: Es fixa en el 3% del preu de sortida iva exclòs, indicat a cada lot.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Obres de renovació de la instal.lació d’enllumenat públic als carrers Teixidors i Conradors2017-11-27T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 189 C

Tipus de contracte: Obres

Tramitació Ordinària

Procediment : Obert

NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: Fins dia 2 de gener de 2018 a les 14 hores.

Duració del contracte: 4 mesos.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Projecte complet.pdf (enllaç a dropbox)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei de correu electrònic corporatiu de l’Ajuntament2017-11-20T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 13/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària per tramitació anticipada

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 4 de desembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Servei de manteniment d’aplicacions informàtiques de l’Ajuntament de Marratxí2017-11-20T00:00:00+01:00

Núm. expedient: se 11/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària, per tramitació anticipada

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 4 de desembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys prorrogables fins a dos anys mes.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Servei de «Marratxí Social» dins l’àmbit dels serveis socials comunitaris de Marratxí2017-11-17T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 12/2017

Tipus de contracte: serveis

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert, subjecte a regulació harmonitzada

Termini de presentació de proposicions: fins dia 02-01-2018

Preu de licitació: 334.950 € iva excluido

Duració del contracte: Dos anys prorrogables per un any mes

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESTADA DIÜRNA CENTRE DE DIA/UNITAT D’ESTADA DIÜRNA “BROT DE GÍNJOL” DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT2017-10-31T00:00:00+01:00

PREU LICITACIÓ: 1.116.000,00.-€ (IVA EXCLÒS)

GARANTIA PROVISIONAL: 3% DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS)

DATA D’ENVIAMENT DE L’ANUNCI AL DOUE: 26 D’OCTUBRE DE 2017

DATA DE NOU ENVIAMENT DE L’ANUNCI AL DOUE: 1 DE DESEMBRE DE 2017

PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 31 D’OCTUBRE FINS AL 7 DE DESEMBRE A LES 14,00 hores. (PUBLICACIÓ ANUL·LADA).

NOVA PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 1 DE DESEMBRE DE 2017 FINS 10 DE GENER DE 2018 A LES 14,00 hores

NÚMERO D’EXPEDIENT: 1/2017.

TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS.

TIPUS DE PROCEDIMENT: OBERT.

UNITAT: CONTRACTACIÓ MARRATXÍ XXI SAU.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

OBRES «D’AMPLIACIÓ D’UN APARCAMEN AL AIRE LLIURE PER A TRÀILERS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE MARRATXÍ»2017-10-31T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: 3/2017

Tipus de contracte: Obres

Tramitació : Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 27 de novembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: 3 setmanes

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Expedient complet (carpeta a Dropbox)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
OBRES DE «REMODELACIÓ DE LES ATURADES D’AUTOCAR DE MARATXÍ I LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES»2017-10-31T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: Obr 9/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 27 de novembre de 2017 a les 14 hores

Duració del contracte: 6 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Expedient complet (carpeta a Dropbox)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
OBRES DE «MILLORA D’ACCESSOS A ES CAÜLLS»2017-10-31T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: Obr 10/2017

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 27 de novembre de 2017 a las 14 hores.

Duració del contracte: 6 setmanes

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Expedient complet (Carpeta a Dropbox)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Servei de dinamització de la xarxa de salut de Marratxí2017-10-30T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: Se 9/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: ordinària

Procedient: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 13 de novembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables per un any mes (2+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Lloguer i manteniment d’il.luminació i ornamentació nadalenca2017-10-09T00:00:00+02:00

Núm. d’expedient: Mixt 1/2017

Tipus de contracte: Mixt

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 23 d’octubre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Tractament integrat contra la processionaria del pi, a espais de competència municipal2017-10-02T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Se 10/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 9 d’0ctubre de 2017, a les 14 hores.

Duració del contracte: Un any,  prorrogable per un any mes (1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Projecte de construcció de passos per a vianants accessibles en un dels laterals dels passos subterrànis existents sota la via ferrea en els accessos d’entrada : Pont d’Inca Nou, Can Carbonell, AV. Cas Miot i Ses Cases Noves2017-09-21T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Contracte de serveis de participació ciutadana denominat: Aprenem a participar2017-09-21T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Se 8/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment : Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 6 d’octubre de 2017, a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables per un any mes (2+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Contracte Administratiu Especial per dur a terme la gestió del Camp municipal d’es Figueral-Can Farineta2017-09-07T00:00:00+02:00

Núm. d’expedient: Ad. Esp. 2/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22-09-2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: 1 any prorrogable per un any mes (1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Contracte Administratiu Especial per dur a terme la gestió del Poliesportiu de Cas Capità2017-08-29T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Ad. Esp. 3/2017

Tipus de contracte: Administratiu especial

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 13 de setembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei d’assegurança dels vehicles propietat de l’Ajuntament2017-08-29T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Se 7/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 13 de setembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Projecte de reforma de la planta baixa de l’edifici de Batlia2017-08-22T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]

 

Contracte Administratiu Especial per dur a terme l’ensenyament de persones adultes2017-08-22T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Ad. Esp. 6/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació: ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia  6 de setembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos cursos acadèmics, iniciant-se el curs 2017/2018, amb dues possibles pròrrogues (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] BOIB-núm.-51-de-22-dabril-de-2023-Fixació-data-primer-exercici-convocatòria-AUXILIAR-ADMINISTRATIU.pdf [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

 

 

Projecte de connexió de carril bici i millora de l’accessibilitat al carrer Tafona i a la urb. d’es Caülls2017-08-21T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA I DEL MOBILIARI URBÀ DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN L’ANNEX, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ2017-08-11T00:00:00+02:00

PREU LICITACIÓ: 690.000,00€ (IVA EXCLÒS)

GARANTIA PROVISIONAL: 3% DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS)

GARANTIA DEFINITIVA: 5% DE L’IMPORT D’ADJUDICACIÓ

DATA D’ENVIAMENT DE L’ANUNCI DE LICITACIÓ AL DOUE: 8 D’AGOST DE 2017

PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 14 D’AGOST FINS AL 18 DE SETEMBRE A LES 14,00 hores.

NÚMERO D’EXPEDIENT: 3/2017.

TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS.

TIPUS DE PROCEDIMENT: OBERT.

UNITAT: CONTRACTACIÓ MARRATXÍ XXI SAU.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] Resolucio.pdf [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Projecte de Millora del drenatge en diferents localitzacions del terme2017-08-03T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Projecte de «Construcció de la xarxa de clavegueram des Garrovers»2017-08-03T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]

 

Projecte de «Dotació xarxa de clavegueram zona de Can Domingo, Sa Cabaneta»2017-08-03T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]

 

Projecte de «Construcció de la xarxa de clavegueram de Son Caulelles»2017-07-31T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]

 

Projecte de millora de voravies i asfalts de varis vials de Marratxí2017-07-27T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN L’ANNEX, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT2017-07-25T00:00:00+02:00

PREU LICITACIÓ: 531.354,76€ (IVA EXCLÒS)

GARANTIA PROVISIONAL: 3% DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS)

GARANTIA DEFINITIVA: 5% DE L’IMPORT D’ADJUDICACIÓ

DATA D’ENVIAMENT DE L’ANUNCI DE LICITACIÓ AL DOUE: 20 DE JULIOL DE 2017

PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 20 DE JULIOL FINS AL 29 D’AGOST A LES 14,00 hores.

NÚMERO D’EXPEDIENT: 2/2017.

TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS.

TIPUS DE PROCEDIMENT: OBERT.

UNITAT: CONTRACTACIÓ MARRATXÍ XXI SAU.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Projecte de renovació de la instal.lació d’enllumenat públic als carres Teixidors i Conradors del Polígon de Marratxí2017-07-24T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Projecte de carril bici i voravia per a vianants en paral.lel a la carretera d’Inca2017-07-18T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]

 

SERVEI MUNICIPAL DE MENJAR A DOMICILI, SEGONS PLECS DE CONDICIONS RECTIFICATS PER DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 28-06-20172017-07-06T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Se 2/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert

Termini de presentació de licitacions: Fins dia 21 de juliol de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 9.000 € anuals/iva exclòs

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

Contracte Administratiu Especial per dur a terme la gestió del Camp Municipal de Son Caulelles, amb explotació del bar2017-06-29T00:00:00+02:00

Núm. d’expedient: Ad. Esp. 5/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació : Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 14 de juliol de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: Cànon anual de 7.662’78 € a l’alça.

Duració del contracte: Dos anys prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] Model-instància-promoció-interna-oficial-construcció-2022.pdf [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

Servei de mutua per a donar cobertura als accidents de treballs i malalties professionals, així com les contingències comunes del personal al servei de l’Ajuntament2017-06-29T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Se 3/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació : Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 14 de juliol de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: Veure clàusula A del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Duració del contracte: Quatre anys

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Auditoria de l’estat de la xarxa de subministrament d’aigua potable dels sectors primer i segon del TM de Marratxí2017-06-29T00:00:00+02:00

Núm. d’expedient: Se 4/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 14 de juliol de 2017 a les 14 hores.

Preu del contracte: 40.161’62 € iva exclòs

Duració del contracte: Quatre mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Servei de menjar a domicili2017-06-22T00:00:00+02:00

Núm d’expedient:  Se 2/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de licitacions: Fins dia 7 de juliol de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: 9.000 € anual/iva exclòs

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Contracte administratiu especial per dur a terme la gestió del Camp de futbol de Sa Nova Cabana, amb explotació del bar2017-06-22T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Ad. Esp. 4/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juliol de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: Cànon anual  de 6.500 € a l’alça

Duració del contracte: Dos anys prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

 

 

Subministrament de cinc (5) màquines multi funció en color per a diferents àrees de l’Ajuntament, mitjançant arrendament (renting) amb opció de compra2017-06-22T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Re 1/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació : Ordinaria

Procediment : Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juliol de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: Veure clàusula A del Plec de condicions

Duració del contracte: 48 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

Subministrament del vestuari de la Policia Local per l’estiu 2017/hivern 20182017-06-22T00:00:00+02:00

Núm expedient: Su 6/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juliol de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 41.322’31 € anual/iva exclòs

Duració del contracte: Un any, prorrogable per un any mes (1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Projecte integrat d’obra i activitat de l’edifici polivalent i recinte firal2017-06-08T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Projecte integrat de modificació del projecte de reforma del convent de Ses Monges de Pòrtol i ampliació per a Centre de Dia.2017-06-08T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]

 

Subministrament de material per reparació d’enllumenat públic2017-05-23T00:00:00+02:00

Núm d’expedient : Su 5/2017

Tipus de contracte : Subministrament

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juny de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 30.000 € anuals/iva exclòs

Duració del contracte: Dos anys prorrogables per dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

Subministrament d’uniformes i material de seguretat per els treballadors de l’àrea de vies i obres i de l’àrea de medi ambient2017-05-23T00:00:00+02:00

Nº d’expedient: Su 4/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juny de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: 21.750 € /anuals/iva exclòs

Duració del contracte: dos anys, prorrogables per dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

 

Ampliació d’un aparcament a l’aire lliure per a trailers al Polígon Industrial de Marratxí.2017-05-18T00:00:00+02:00
[Descarga no encontrada]
Servei de redacció de projecte d’obres de construcció de la xarxa de clavegueram de Son Caulelles2017-05-15T00:00:00+02:00

Núm. expedient: Se 6/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 28.438’80 € iva exclòs

Duració del contracte: un mes i mig

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

Servei de redacció del projecte d’obres de construcció de la xarxa de clavegueram d’Es Garrovers2017-05-15T00:00:00+02:00

 

Núm . d’expedient: Se 5/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: 46.200 € iva exclòs

Duració del contracte: un mes i mig

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Serveis, activitats, actuacions i bar de les Festes de Sant Marçal 20172017-05-08T00:00:00+02:00

Núm. d’expedient: Ad. Esp 1/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: 56.200 € iva exclòs.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

 

Servei de menjar a domicili2017-05-08T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Se 02/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017,  a les 14 hores.

Preu de licitació: 9.000 € anual/iva exclòs

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables per dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

Subministrament de material fungible d’informàtica original i compatible2017-04-24T00:00:00+02:00

Núm. d’expedient: SU 2/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 8 de maig de 2017

Preu de licitació: Preus unitaris que figuren a l’Annex III, sense que l’import anual superi els 9.000 € iva exclòs.

Duració del contracte: Un any, prorrogable de mutu acord fins a un any mes (1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obres de reforma de la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament2017-03-10T00:00:00+01:00

Num, exp.: Obr 10/2016

Procediment: Procediment Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada]
CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS I ALTRES INSTAL•LACIONS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.2017-03-08T00:00:00+01:00

PREU LICITACIÓ :   709.800.-€ (IVA EXCLÒS)

GARANTIA PROVISIONAL:  3% DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS)

PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 8 DE MARÇ FINS AL 18 D’ABRIL A LES 14,00 hores.

NÚMERO D’EXPEDIENT:    6/2016.

TIPUS DE CONTRACTE:  SERVEIS.

TIPUS DE PROCEDIMENT:  OBERT.

UNITAT:  CONTRACTACIÓ MARRATXI XXI SAU.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Subministrament d’un vehicle 100% elèctric tipus L (Furgoneta) pel Negociat de Medi Ambient2017-03-02T00:00:00+01:00

]Núm. d’Expedient: SU 03/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions:  fins dia 13 de març de 2017 a les 14:00 hores

Preu licitació: 22.963,25 €, iva exclòs

Duració del contracte: 3 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, I CENTRES ESCOLARS I ESPORTIUS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.2017-02-14T00:00:00+01:00

CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, I CENTRES ESCOLARS I ESPORTIUS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

PREU LICITACIÓ :   2.361.000,00.-€ (IVA EXCLÒS)

GARANTIA PROVISIONAL:  3% DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS)

PRESENTACIÓ PROPOSICIONS:  DEL 10 DE FEBRER FINS AL 22 DE MARÇ A LES 14,00 hores.

NÚMERO D’EXPEDIENT:  5/2016.

TIPUS DE CONTRACTE:  SERVEIS.

TIPUS DE PROCEDIMENT:  OBERT.

UNITAT:  CONTRACTACIÓ MARRATXI XXI SAU.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
OBRES DE MILLORA DE VORAVIES I ASFALTS DE VIALS DE MARRATXÍ PER PROCEDIMENT OBERT2017-02-13T00:00:00+01:00

Num. Expedient: OBr 4/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 02 de març de 2017, a les 14:00 hores

Duració del contracte: 2 mesos

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Subministrament d’un vehicle 100% elèctric pel Negociat de Medi Ambient (Licitació deserta)2017-02-13T00:00:00+01:00

Núm. d’Expedient: Su 01/17

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 20 de febrer de 2017 a les 14,00 hores.

Preu licitació: 21.357,35 €, iva exclòs

Duració del contracte: 3 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
OBRES DE MILLORA DE VORAVIES I ASFALTS DE VIALS DE MARRATXÍ PER PROCEDIMENT OBERT (licitació suspesa)2017-01-30T00:00:00+01:00

 

Núm. Expedient: OBr 4/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: durant els 15 dies naturals següents a la publicació de l’anunci en el BOIB

Duració del contracte: 2 mesos

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

OBRES D’ELIMINACIÓ DE LLUMINÀRIES DE VVMM I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER PROCEDIMENT OBERT2017-01-30T00:00:00+01:00

Núm. Expedient: Obr 8/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Urgent Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 15-02-17 a les 14 hores.

Preu licitació: 558.301,00 €, iva exclòs.

Duració del contracte: 5 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Documents complets (Carpeta a Dropbox)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

OBRES DE REFORMA I MILLORA D’ITINERARIS PER VIANANTS I CICLISTES DE LA ZONA DE SA CABANA PER PROCEDIMENT OBERT2017-01-30T00:00:00+01:00

Núm. Expedient: Obr 3/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 15-02-17 a les 14 hores.

Preu licitació: 260.540,69 €, iva exclòs

Duració del contracte: 5 mesos

 

 

[Descarga no encontrada]

 

Documents Projecte complet (Carpeta a Dropbox)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

[Descarga no encontrada]

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei de disseny, muntatge, lloguer, desmuntatge de carpes i altres elements amb motiu de la XXXIII Fira del Fang, explotació del bar, vigilància nocturna i redacció del Pla d’Autoprotecció2017-01-26T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE LES FRACCIONS DE PAPER –CARTÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS, PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.2017-01-23T00:00:00+01:00

CONCURS  PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE LES FRACCIONS DE PAPER –CARTÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS, PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

PREU LICITACIÓ :   71.350,00.-€ (IVA EXCLÒS)

GARANTIA PROVISIONAL:  NO ES FIXA.

PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 20 DE GENER FINS AL 3 DE FEBRER A LES 14,00 hores.

NÚMERO D’EXPEDIENT:  7/2016.

TIPUS DE CONTRACTE:  SERVEIS.

TIPUS DE PROCEDIMENT:  OBERT.

UNITAT:  CONTRACTACIÓ MARRATXI XXI SAU.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
SUBMINISTRAMENT D’ORDINADORS, MONITORS, SAIs I LLICÈNCIES D’OFIMÀTICA PER A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ2016-12-01T00:00:00+01:00

Nota informativa.

Per la present s’anuncia que la segona reunió de la mesa de contractació de SUBMINISTRAMENT D’ORDINADORS, MONITORS, SAIs I LLICÈNCIES D’OFIMÀTICA PER A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ es durà a terme el proper divendres dia 9 de desembre a les 9,45 h a l’Ajuntament de Marratxí, i no el dimecres dia 7 com s’havia anunciat fa uns dies.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Anunci d’adjudicació del servei de Redacció de projecte integrat d’obra i activitat, projecte d’activitat i direcció d’obres del projecte d’edifici polivalent i recinte firal2016-11-22T00:00:00+01:00

Núm. exp.: Se 7/2016

Tipus contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

Obres d’actualització de connexió ciclista IES Sant Marçal – IES Marratxí2016-11-14T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: Obr 2/2016
Tipus de contracte: Obres
Tramitació: urgent
Procediment: obert
termini de presentació de proposicions: fins dia 25-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 405.217’81 € iva exclòs

Duració del contracte: 5 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
Accedir al document aquí
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Obres de connexió ciclista i peatonal Pòrtol-IES Sant Marçal2016-11-14T00:00:00+01:00

Núm expedient: Obr 1/2016
Tipus de contracte: Obres
Tramitació : Urgent
Procediment: Obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 25-11-2016, a les 14 hores.
Preu de licitació: 334.544’25 € iva exclòs
Duració del contracte: 4 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

Accedir a l’arxiu a Dropbox 

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Obres de remodelació de l’enllumenat públic del carrer Bárbara de Verí i de la Plaça de Sant Marçal2016-11-07T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: Obr 6/2016
Tipus de contracte: Obres
Tramitació: urgent
Procediment: Obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 18-11-2016, a les 14 hores.
Preu de licitació: 59.215’41 € iva exclòs
Duració del contracte: 2 mesos

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Subministrament d’ordinadors, monitors, sais i llicències d’ofimàtica2016-11-07T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: Su 8/2016
Tipus de contracte: subministrament
Tramitació: Ordinaria
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 21-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 58.388’53 € iva exclòs
Duració del contracte: 3 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

Subministrament per a l’evolució tecnològica d’aplicacions informàtiques i la implantació d’una plataforma de tramitació electrònica integrada amb el sistema informàtic de l’Ajuntament2016-11-07T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: Su 9/2016
Tipus de contracte: Subministrament
Tramitació: ordinaria
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 21-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 175.308’36 € iva exclòs
Duració del contracte: 6 mesos

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
Projecte Part 1.pdf
Projecte Part 2.pdf

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Obres de reforma de la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament2016-11-07T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: Obr 7/2016
Tipus de contracte: Obres
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 18-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 70.547’81 € iva exclòs
Duració del contracte: 7 dies naturals

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
Obres d’adequació accessibilitat Pla de Na Tesa, des de Cas Capità2016-11-07T00:00:00+01:00

Núm d’expedient: Obr 5/2015
Tipus de contracte: Obres
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 18-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 199.029’66 € iva exclòs
Duració del contracte: 5 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] Plànol d'adjudicació.pdf Plànol comparatiu.pdf [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei de grua2016-10-25T00:00:00+02:00

Núm d’expedient : Se 12/2015
Tipus de contracte: Servei
Tramitació: ordinaria
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 09-11-2016, a les 14 hores.
Preu de licitació: Preus unitaris que figuren a la clàusula A.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Duració del contracte: Dos anys prorrogables de mutu acord fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei de retirada de vehicles, descontaminació, desballestament i tramitació baixa vehicles declarats fora d’ús2016-10-25T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Se 13/2015
Tipus de contracte: Serveis
Tramitació: ordinaria
Procediment: obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 09-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: Cànon a favor de l’Ajuntament d’1 euro per vehicle, en concepte de VFU iva exclòs.
Duració del contracte: dos anys prorrogables de mutu acord fins a dos anys mes (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Renting de 5 vehicles nous per a us de les àres de manteniment de la via pública i medi ambient2016-10-25T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Re 1/2016
Tipus de contracte: Subministrament
Tramitació: ordinaria
Procediment: Obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 09-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 203.136 € iva exclòs
Duració del contracte: 48 mesos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
servei de dinamització de participació ciutadana de l’Ajuntament2016-10-25T00:00:00+02:00

Núm Expedient: Se 6/2016
Tipus de contracte: Servei
Tramitació: Ordinaria
Procediment: Obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 09-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 49.318’06 € anual iva exclòs
Duració del contracte: dos anys, prorrogables de mutu acord fins a un any mes (2+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Subministrament de material de pintura2016-08-10T00:00:00+02:00

Núm d’expedient: Su 1/2016
Tipus de contracte: Subministrament
Tipus de procediment: Procediment negociat sense publicitat[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ SELECCIÓ, PER A L’ALIENACIÓ DE LA FRACCIÓ PAPER I CARTÓ, PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, D’UNA EMPRESA RECUPERADORA I/O RECICLADORA DE PAPER – CARTÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.2016-07-01T00:00:00+02:00

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ SELECCIÓ, PER A L’ALIENACIÓ DE LA FRACCIÓ PAPER I CARTÓ, PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, D’UNA EMPRESA RECUPERADORA I/O RECICLADORA DE PAPER – CARTÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

Exp.: 004/2016

Duració del contracte: 24 Mesos.

Adjudicatari : SAICA NATUR BALEAR S.L.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Subministrament de material de senyalització vial2016-06-17T00:00:00+02:00

Núm Expedient: Su 2/2016
Tipus de contracte: subministrament
Tramitació : Ordinària
Procediment: Obert
Termini de presentació de proposicions: fins dia 01-07-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 16.528’93 € anual/iva exclòs
Duració del contracte: dos anys, prorrogables de mutu acord fins a dos anys més (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Serveis, activitats, actuacions i bar de les Festes de Sant Marçal 20162016-06-15T00:00:00+02:00

Núm Expedient: Ad. Esp. 1/2016
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Contractació per a la selecció, per a la signatura d’un conveni de col·laboració per a la recollida de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), procedent de la recollida domèstica d’aquest tipus de residus del terme municipal de Marratxí, d’una entitat gestora i autoritzada com a sistema integral de gestió (SIG) d’acord amb el RD 110/2015, de 20 de febrer (RD 208/2005, de 25 de febrer), mitjançant procediment negociat sense publicitat2016-06-08T00:00:00+02:00

Exp.: 001/2016

Duració del contracte: 2 Anys

Adjudicatari  : DECLARACIÓ DESERTA

Preu d’adjudicació :  DECLARACIÓ DESERTA

[Descarga no encontrada]

 

Contractació selecció, per a l’alienació de la fracció paper-cartó, procedent de la recollida selectiva de residus del terme municipal de Marratxí, d’una empresa recuperadora i/o recicladora de paper-cartó, mitjançant procediment negociat sense publicitat2016-06-08T00:00:00+02:00

Exp.: 003/2016

Duració del contracte: 2 Anys

Adjudicatari : DECLARACIÓ DESERTA .

Preu d’adjudicació :  DECLARACIÓ DESERTA.

[Descarga no encontrada]
Servei de recollida i transport de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers, procedent de la recollida selectiva de residus del terme municipal de Marratxí, mitjançant procediment negociat sense publicitat2016-06-03T00:00:00+02:00

Exp.: 002/2016

Duració del contracte: 7  MESOS

Adjudicatari FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.

Duració del contracte: 7  MESOS

Preu d’adjudicació : 48.000,00 € (IVA exclòs) a raó de 6.857,14€/mensuals  (IVA exclòs)

[Descarga no encontrada]
Contracte administratiu mixt de manteniment, activitats i socorristes de les piscines municipals2016-05-02T00:00:00+02:00

Núm. Expedient Mixt 1/2016
Tramitació: Ordinaria
Procediment: Obert
Termini de presentació de proposicions (anulat): fins dia 18 de maig de 2016, a les 14 hores.
Termini de presentació de proposicions: fins dia 31 de maig de 2016, a les 14 hores.
Preu de licitació (anulat): 63.200€ anuals/IVA exclòs
Preu de licitació: 67.000€ anuals/IVA exclòs.
Duració: un any, prorrogable de mutu acord, fins a un any mes
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Servei de telefonia i comunicacions de dades de l’Ajuntament2016-03-14T00:00:00+01:00

[Descarga no encontrada]Núm. Expedient: SE 02/2016

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert, subjecte a regulació harmonitzada

Termini de presentació de proposicions: fins dia 30 d’abril de 2016, a les 13:00 hores.

Preu de licitació: 82.0000 € anuals, iva exclòs

Duració del contracte: dos anys prorrogable de mutu acord per dos anys més (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
 

 

 

 

 

Servei d’inspecció de les instal·lacions de l’enllumenat públic i elèctriques municipals2016-03-03T00:00:00+01:00

Número d’Expedient: SE 08/2015

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 21 de març de 2016 a les 14.00 hores.

Preu de licitació: 69.400 €, iva exclòs.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables de mutu acord, per dos anys més. (2+1+1)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
 

 

 

 

Lloguer d’un local situat al número 11 del carrer Balanguera per destinar-ho a Seu d’entitats solidàries de Marratxí i a projectes d’inserció social de l’àrea de Serveis Socials2016-03-03T00:00:00+01:00

Número Expedient: LLO 01/2016

Tipus de contracte: Lloguer

Tramitació: Ordinària

Procediment: Adjudicació directa

Termini de presentació de proposicions: fins dia 18 de març de 2016 a les 14:00 hores.

Duració del contracte: Deu anys

Preu de licitació: 3.600 € anuals, iva exclòs; a raó de 300 € mensuals , iva exclòs.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

Lloguer de dos locals contigus al número 57 del carrer Cabana per destinar-los a centre municipal de Serveis Socials i altres serveis de l’administració local2016-03-03T00:00:00+01:00

Número Expedient: LLO 5/2015

Tipus de contracte: Lloguer

Tramitació: Ordinària

Procediment: Adjudicació directa

Termini de presentació de proposicions: fins dia 18 de març de 2016 a les 14:00 hores

Duració del contracte: Deu anys

Preu de licitació: 24.793,39 € anuals, iva exclòs; a raó de 2.066,12 € mensuals, iva exclòs.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]
 

 

 

Servei de disseny, muntatge, lloguer i desmuntatge de carpes i altres elements amb motiu de la XXXII Fira del Fang, explotació del bar, vigilància nocturna i redacció del Pla d’Autoprotecció2016-02-19T00:00:00+01:00

Núm. Expedient: SE 01/2016

Tipus de contracte: Serveis

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

 

 

 

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA I DEL MOBILIARI URBÀ DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN ELS ANNEXES, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT2016-02-02T00:00:00+01:00

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA I DEL MOBILIARI URBÀ DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN ELS ANNEXES, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA I DEL MOBILIARI URBÀ DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN ELS ANNEXES, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

PREU LICITACIÓ :   680.000.-€ (IVA EXCLÒS) .

GARANTIA PROVISIONAL:  NO ES FIXA.

PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 31 DE GENER FINS AL 15 DE FEBRER A LES 14,00 hores. AMPLIACIÓ DE TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES FINS 22 DE FEBRER.

NÚMERO D’EXPEDIENT:  5/2015.

TIPUS DE CONTRACTE:  SERVEIS.

TIPUS DE PROCEDIMENT:  OBERT.

UNITAT:  CONTRACTACIÓ MARRATXI XXI SAU.

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

ANUNCI BOIB SERVEI JARDINERIA 05-2015

PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICS-ADMINISTRATIVES JARDINERIA 2015

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PERSONAL A SUBROGAR

ANUNCI BOIB AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES 22-02-2016

CONSULTA

CONSULTA 2

CONSULTA 3

CONSULTA 4

CONSULTA 5

Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA EXP.5-2015 SOBRE 3

NOTA INFORMATIVA PUNTACIÓ SOBRE 2

[Descarga no encontrada]

[Descarga no encontrada]

Exposició pública del projecte d’obres d’adequació accessibilitat al Pla de Na Tesa, des de Cas Capità2016-01-14T00:00:00+01:00

Número d’expedient: OBR 05/2015

Tipus de contracte: Obres

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada]
Concurs per a la contractació dels serveis d’auditoria de comptes anuals de l’empresa municipal Marratxí XXI SAU2015-11-25T00:00:00+01:00

Descripció:  SERVEIS D’AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXI XXI S.A.U

Exp.: 004/2015

Duració del contracte: 3  ANYS (Auditoria 2015,  2016  i  2017)

Adjudicatari provisional: RSM  GASSÓ AUDITORES S.L.P

Preu d’adjudicació : 21.000,00 € (IVA exclòs) a raó de 7.000,00 €/anuals (IVA exclòs)

[Descarga no encontrada]

 

Concurs per a la contractació del servei de subministrament de menús al Centre d’estades diürnes de l’Ajuntament de Marratxí2015-11-25T00:00:00+01:00

(Carrer Josep Tarongí – Avinguda Can Carbonell Ses Cases Noves), mitjançant procediment negociat.

NÚM. EXP.003/2015

Tipus de contracte: Subministrament

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

Unitat:  Marratxí XXI S.A.U

Accedir al PDF

Gestió del servei d’ensenyament de persones adultes2015-11-18T00:00:00+01:00

Número expedient: Ad. Esp. 01/2015

Tipus de contracte: Contracte administratiu especial

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Gestió del servei d’ensenyament de persones adultes2015-11-18T00:00:00+01:00

Número expedient: Ad. Esp. 01/2015

Tipus de contracte: Contracte administratiu especial

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Lloguer d’uns terrenys a Pòrtol per a ús públic2015-10-06T00:00:00+02:00

Núm. exp. : Llo 2/2015

Procediment: Adjudicació directa

INDEX.jpg [Descarga no encontrada]
Contractació del renting de diverses màquines multifunció i impressores en color2015-09-24T00:00:00+02:00

Termini de presentació de proposicions: fins dia 09 d’octubre, a les 14 hores

Duració del contracte: 48 mesos

Pressupost: Veure clàusula quarta del Plec de condicions.

Número d’expedient: RE 1/2015

Tipus de contracte: Subministres

Tipus de procediment: Obert

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Contractació del renting de diverses màquines multifunció i impressores en color2015-09-24T00:00:00+02:00

Termini de presentació de proposicions: fins dia 09 d’octubre, a les 14 hores

Duració del contracte: 48 mesos

Pressupost: Veure clàusula quarta del Plec de condicions.

Número d’expedient: RE 1/2015

Tipus de contracte: Subministres

Tipus de procediment: Obert

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Subministrament de desfibril·ladors, cabines de paret, desenvolupament de cursos i subministrament de cartells i fulletons informatius2015-08-20T00:00:00+02:00

Número d’Expedient: SU 05/2015

Tipus de contracte: Subministres

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Subministrament d’extintors i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis per a tots els edificis municipals2015-08-10T00:00:00+02:00

Número expedient: Mixt 2/2014

Tipus de contracte: Mixt

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada]
Subministrament d’extintors i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis per a tots els edificis municipals2015-08-10T00:00:00+02:00

Número expedient: Mixt 2/2014

Tipus de contracte: Mixt

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada]
Subministrament i instal·lació de semàfors de vianants a diferents cantonades del terme2015-08-03T00:00:00+02:00

Número expedient: SU 2/2015

Tipus de contracte: Subministrament

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada]
Gestió de la piscina municipal de Sa Cabana, amb explotació del bar2015-07-28T00:00:00+02:00

Número expedient: GE 01/15

Tipus de contracte: Gestió

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Gestió de la piscina municipal del Pla de Na Tesa, amb explotació del bar2015-07-28T00:00:00+02:00

Número expedient: GE 02/15

Tipus de contracte: Gestió

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei de vigilància, socorrisme i cursets de natació i aquagym de les piscines de Sa Cabana, Can Gaspar i Son Caulelles2015-07-24T00:00:00+02:00

Núm. Expedient: SE 03/2015

Tipus de contracte: Serveis

Tipus de procediment:  Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Servei de vigilància, socorrisme i cursets de natació i aquagym de les piscines de Sa Cabana, Can Gaspar i Son Caulelles2015-07-24T00:00:00+02:00

Núm. Expedient: SE 03/2015

Tipus de contracte: Serveis

Tipus de procediment:  Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Obres de Repavimentació de diversos carrers i voravies a Son Ramonell, Sa Cabana, Sa Vinya de Son Verí, Es Figueral i Es Garrovers.2015-06-01T00:00:00+02:00

Número d’expedient: Obr 2/2015

Tipus de contracte: Obres

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Lloguer d’un local situat al Pla de Na Tesa per destinar-ho a «Espai Jove»2015-05-18T00:00:00+02:00

Número Expedient: LLO 1/2015

Tipus de contracte: Lloguer

Tipus de procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Termini de presentació de proposicions: fins dia 01 de juny de 2015 a les 14:00 hores.

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables de mutu acord fins a un màxim de dos anys més (2+1+1)

Preu de licitació: 8.479,32 € anuals (Iva exclòs), a raó de 706,61 € mensuals (Iva exclòs)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Marratxí2015-05-18T00:00:00+02:00

Número Expedient: SE 7/2015

Tipus de contracte: Serveis

Tipus de procediment: Obert

Tramitació: Urgent

Termini de presentació de proposicions: fins dia 25 de maig a les 14.00 hores.

Duració del contracte: 2 anys, prorrogables de mutu acord fins a dos anys més.

Preu de licitació: 35.000 €/any/ iva exclòs i resta d’impostos inclosos

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Prestació dels serveis, activitats i actuacions de les Festes de Sant Marçal de 20152015-04-28T00:00:00+02:00

Número Expedient: SE 6/2015

Tipus de contracte: Serveis

Tipus de procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Termini de presentació de proposicions: fins dia 13 de maig a les 14:00 hores.

Duració del contracte: s’executarà durant els dies 24, 26, 27, 28, 29 i 30 de juny de 2015.

Preu de licitació: 61.983’47 €, iva exclòs

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

CONCURS PER A CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE MATÈRIA VEGETAL2015-03-26T00:00:00+01:00

CONCURS PER A CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE MATÈRIA VEGETAL PER LES ZONES VERDES I PARCS
PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, , MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

EXP. 002/2015

Número d’expedient: EXP. 002/2015

Tipus de contracte: Subministrament
Tipus de procedimient: Negociat sense publicitat
Unitat:  Marratxí XXI S.A.U

[Descarga no encontrada]

 

CONCURS PEL CONTRACTE DEL LLOGUER (renting) D’UN (1) VEHICLE PER A ÚS DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXÍ, XXI,2015-03-26T00:00:00+01:00

CONCURS PEL CONTRACTE DEL LLOGUER (renting) D’UN (1) VEHICLE PER A ÚS DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXÍ, XXI,
SOCIETAT ANÒNIMA UNIPERSONAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.
EXP.001/2015

Número d’expedient: EXP. 001/2015

Tipus de contracte: Subministrament
Tipus de procedimient: Negociat sense publicitat
Unitat:  Marratxí XXI S.A.U

[Descarga no encontrada]

 

Lloguer d’uns terrenys a Sa Cabaneta per a ús públic2015-03-16T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei per a l’elaboració d’estudis d’opinió sobre els serveis públics prestats per l’Ajuntament2015-03-13T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei de redacció del projecte bàsic, d’execució i estudi de seguretat i salut d’un recinte firal i edifici polivalent2015-02-27T00:00:00+01:00
[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei de transport i difusió d’una senyal de radiodifusió sonora en freqüència modulada (FM) a l’àmbit del municipi de Marratxí2015-02-10T00:00:00+01:00

Número Expedient: ICOM 1/2014

Tipus de contracte: Serveis

Tipus de procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Termini de presentació de proposicions: fins dia 25 de febrer a les 14:00 hores.

Duració del contracte: 4 anys, prorrogables de mutu acord fins un màxim de dos anys més.

Preu de licitació: 10.000 €, iva exclòs, per cada anualitat

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Contractació de la venda de determinat solar municipal2015-02-09T00:00:00+01:00

Número Expedient: SO 1/2014

Tipus de procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Termini de presentació de proposicions: fins dia 25 de febrer de 2015 a les 14:00 hores.

Preu de licitació: el tipus de licitació és el que figura a la Clàusula primera del plec de condicions i podrà ser millorat a l’alça.

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
Servei de muntatge, lloguer i desmuntatge de carpes i altres elements amb motiu de la XXXI Fira del Fang, explotació del bar i redacció del pla d’autoprotecció2015-02-09T00:00:00+01:00

Número Expedient: SE 1/2015

Tipus de contracte: Serveis

Tipus de procediment: Obert

Tramitació: Urgent

Termini de presentació de proposicion: fins dia 16 de febrer de 2015 a les 14:00 hores

Duració del contracte: Veure clàusula setena del plec de clàusules administratives particulars

Preu de licitació: 40.000 €, iva exclòs. El cànon a satisfer per l’adjudicatari per l’explotació del bar es fixa com a prestació en espècie, consistent en l’aportació per part del concessionari d’un refrigeri (valorat en 500 €) i amb consumicions per a l’organització (valorades en 400 €)

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]
CONCURS PEL LLOGUER (renting) DE DOS VEHICLES PER US DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXÍ XXI, S.A.U, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.2021-05-28T10:10:47+02:00
Número d’expedient:
001/2014
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Unitat:
Marratxí XXI
Data publicació a la web:
28 de juliol de 2014
CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I INSTAL•LACIONS MUNICIPALS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ., MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT.2021-05-28T10:09:51+02:00

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I INSTAL•LACIONS MUNICIPALS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ., MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT.

Número d’expedient:
03/2013
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat amb publicitat
Data termini màxim:
9 de desembre de 2013
Data publicació a la web:
29 de novembre de 2013
CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.2021-05-28T10:07:29+02:00

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 24 de maig de 2013.
PREU LICITACIÓ: 2.550.000,00€ (IVA EXCLÒS) 850.000,00€ /IVA EXCLÒS)ANUALITAT
PREU PER TRANSPORT REALITZAT: 45,00€(IVA EXCLÒS)/VIATGE
GARANTIA PROVISIONAL:3% de l’import anual del contracte(25.500,00€)
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: FINALITZAT TERMINI
ADJUDICACIÓ: 20 D’AGOST DE 2013
ADJUDICATARI: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
PREU ADJUDICACIÓ: 2.400.000,00€(800.000,00€/ANUALITAT)(IVA EXCLÒS)

Número d’expedient:
002/2013
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
4 de juliol de 2013
Data publicació a la web:
28 de maig de 2013

OBERTURA «SOBRE 1» (20 KB)
OBERTURA «SOBRE 2» (33 KB)
OBERTURA » SOBRE 3″ (22 KB)
ANUNCI ADJUDICACIÓ DOUE 22-08-2013 (97 KB)
RESPOSTA INSTÀNCIA M.MASCARO 27-06-2013 (206 KB)
NOTA ACLARATORIA (23 KB)
ANUNCI LICITACIÓ BOE 131 01-06-2013 (161 KB)
ANUNCI DOUE 2013/S 101-173328- 28-05-2013 (123 KB)
ANNEX IV (14 KB)
ANEXO I (377 KB)
Subrogacio Personal Procedimient RSU. (51 KB)
ANNEX III (3.35 MB)
ANEXO III (2.80 MB)
ANNEX II (2.88 MB)
ANEXO II (2.85 MB)
ANEXO IV (458 KB)
INSTÀNCIA M.MASCARÓ 26-06-2013 (25 KB)
NOTA ACLARIDORA (9 KB)
ANNEX I (334 KB)
Pliego Condiciones Técnicas RSU (573 KB)
Plec Condicions Tecniques RSU (568 KB)
Pliego Condiciones Economico Administrativas Procedimiento RSU (599 KB)Plec Condicions Economic Administratives RSU (571 KB)

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DE MENÚS AL CENTRE D’ESTADES DIÜRNES DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ (Carrer Josep Tarongí – Avinguda Can Carbonell Ses Cases Noves), MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT2015-01-26T00:00:00+01:00

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 13 DE FEBRER DE 2013
PREU LICITACIO: 4,50€/ MENÚ(IVA EXCLÒS)

ADJUDICACIÓ: 11 DE MARÇ DE 2013
ADJUDICATARI: RESTAURANT CAN ARABÍ S.L.
PREU ADJUDICACIÓ: 4,00€ MENÚ(IVA EXCLÒS)

Número d’expedient:
01/2013
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
14 de març de 2013
CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXI XXI S.A.U.2021-05-28T10:00:27+02:00

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXI XXI S.A.U.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 12 DE NOVEMBRE DE 2012
PREU LICITACIO: 24.150,00€ (IVA NO INCLÒS) 8.050,00/ANUAL (IVA NO INCLÒS)

ADJUDICACIÓ: 27 DE NOVEMBRE DE 2012
ADJUDICATARI: RSM GASSÓ AUDITORES S.L.P
PREU ADJUDICACIÓ: 21.000,00€/7.000,00€ ANUALITAT (IVA EXCLÒS)

Número d’expedient:
002/2012
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
19 de desembre de 2012
CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA, NETEJA D’ÀREES D’APORTACIÓ I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ2021-05-27T14:00:43+02:00

PREU LICITACIÓ: 2.273.400.-€ ( IVA exclòs) 757.800,00.-€ anuals/ ( IVA exclòs).
GARANTIA PROVISIONAL: 3 % de l’import anual del contracte ( 22.734,00€).
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: FINALITZAT TERMINI
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 7 DE JUNY DE 2012.
ADJUDICACIÓ: 9 D’OCTUBRE 2012
ADJUDICATARI: MELCHOR MASCARO S.A.
PREU ADJUDICACIÓ: 2.046.048,87€ (682.016,29€ ANUALITAT)(IVA EXCLÒS)

Número d’expedient:
001/2012
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
20 d’agost de 2012
Data publicació a la web:
12 de juliol de 2012

ANUNCI ADJUDICACIÓ DOUE 18-10-2012 (95 KB)
CONVOCATORIA MESA CONTRATACIÓN OPERTURA SOBRE 3 (27 KB)
CONVOCATORIA MESA CONTRATACIÓN OBERTURA «SOBRE 2» (20 KB)
RESPUESTA MELCHOR MASCARO 17.08.2012 (255 KB)
RESPUESTA ACLARACION MM ESCRITO FCC (80 KB)
CONSUMO AGUA DEIXALLERIA (25 KB)
CONSUMO ELECTRICIDAD DEIXALLERIA (233 KB)
Planos papeleras Anexo III Concurso Limpieza Viaria (12.65 MB)
Planos papeleras Anexo II Concurso Limpieza Viaria (12.05 MB)
RESPUESTA ESCRITO FCC 19.07.2012 (27 KB)
AMPLIACIÓ NOTA PERSONAL CONTRACTAT NETEJA VIARIA UTE MM I NF (26 KB)
NOTA ACLARATORIA CERTIFICADOS EXIGIDOS (66 KB)
NOTA ACLARATORIA (57 KB)
ANUNCI LICITACIÓ BOIB 106 21-07-2012 (18 KB)
AMPLIACIÓ INFORMACIÓ PERSONAL PUNT VERD (6 KB)
PERSONAL PUNT VERD (17 KB)
RESPUESTA MELCHOR MASCARO 10.08.2012 (98 KB)
PERSONAL D’ ÀREES APORTACIÓ (10 KB)
PERSONAL CONTRACTAT NETEJA VIARIA UT MM I NF (249 KB)
CONVOCATORIA MESA CONTRATACIÓN (25 KB)
ESCRITO MELCHOR MASCARÓ 03.08.2012 (37 KB)
ESCRITO SOLICITUD FCC 19.07.2012 (14 KB)
ANEXOS I,II,III,IV,V,VI (629 KB)
ANNEXES I,II,III,IV,V,VI (610 KB)
PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS (696 KB)
PLIEGO CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS (604 KB)
PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES (658 KB)
PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICS-ADMINISTRATIVES (573 KB)
Planos papeleras Anexo I Concurso Limpieza Viaria (11.05 MB)
RESPUESTA ESCRITO FCC 09.08.2012 (100 KB)
ESCRITO FCC 09.08.2012 (19 KB)
NOTA ACLARATORIA EN RELACIÓN A LA GARANTÍA PROVISIONAL (23 KB)
ANUNCIO LICITACIÓN B.O.E 188 07.08.2012 (40 KB)
ANUNCI LICITACIÓ DOUE (131 KB)
ESCRITO FCC 07.08.2012 (18 KB)

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN L’ ANNEX, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ2021-05-27T13:55:45+02:00

TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN L’ ANNEX, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ

PREU LICITACIÓ: 336.300,00€(84.075,00€/ per anualitat)(IVA exclòs)
GARANTIA PROVISIONAL: NO ES FIXA
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 13 DE DESEMBRE DE 2011
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONS: FINALITZAT TERMINI
ADJUCACIÓ:14 DE FEBRER DE 2012
ADJUDICATARI: PODES I TALES TOMEU CATALÀ SL
PREU ADJUDICACIÓ: 285.000,00€/(IMPORT ANUAL 71.250,00)(IVA EXCLÒS)

Número d’expedient:
008/2011
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Unitat:
Marratxí XXI
Data publicació a la web:
22 de desembre de 2011

 

CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ DE LLOGUER D’UN LOCAL A SA CABANETA (MARRATXÍ) PER A ÚS DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXÍ XXI, S.A.U., MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.2021-05-27T13:53:14+02:00

Aprovació de l’Expedient: 30 de març 2011
Duració: 5 anys prorrogable 2 anys més(5+2)
Preu Licitació: 36.000,00€(TOTAL CONTRACTE)IVA EXCLÒS,7.200,00(ANUALS) IVA EXCLÒS.
TRAMITACIÓ: Ordinària
PROCEDIMENT: Obert
TERMINI PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 18 D’ABRIL AL 2 DE MAIG DE 2011
AJUDICACIÓ: 6 DE MAIG DE 2011
ADJUDICATARI: JOAN COLL I MAGDALENA CAÑELLAS
PREU ADJUDICATACIO: 7.200,00€/ANY (12 MENSUALITATS DE 600,00€(IVA EXCLÒS)

Número d’expedient:
01/2011
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
18 d’abril de 2011
CONCURS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT OPERACIÓ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS “CONFIRMING”.2021-05-27T13:51:19+02:00

Aprovació de l’Expedient: 18 de novembre de 2010
Duració: 1 any
Import màxim:1.500.000,00€
Adjudicació provisional:Adjudicat Provisionalment 25 de novembre de 2010.
Adjudicatari: A favor de «BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.»

Número d’expedient:
06/2010
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
30 de novembre de 2010
CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE MARRATXÍ.2021-05-27T13:49:36+02:00

NÚM. ESPEDIENT 05/2010
TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.
DURACIÓ: 1 any.
Preu d’Adjudicació: 21.500,00 EUROS (IVA no inclòs).

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
Procediment: Negociat sense publicitat.
Tramitació: Ordinaria.

FASES I ESTAT
Aprovació expedient:2 d’agost de 2010.
Adjudicació Provisional: 14 de setembre de 2010.
Adjudicatari:A favor de «Amadip Esment».

ANUNCI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL BOIB 143 -02-10-2010

CONCURS PEL CONTRACTE PEL LLOGUER (renting) DE DOS VEHICLES PER US DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXÍ XXI, S.A., SOCIETAT UNIPERSONAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.2021-05-27T13:48:13+02:00

NÚM. EXPEDIENT 03/2010
Títol: Concurs pel lloguer(Renting) de dos vehicles per us de l’empresa municipal MARRATXI XXI S.A.U.
Duració: 48 meses
Preu d’adjudicació: 31.940,16 (IVA exclòs)
TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
Procediment: Negociat sense publicitat.
Tramitació:Ordinaria
FASES I ESTAT
Aprovació expedient:13 de maig de 2010.
Adjudicació Provisional: Adjudicació Provisional en data 8 de juny de 2010.
Adjudicatari: A favor de «Record rent a Car S.A.»

ANUNCI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL BOIB NÚM. 95. 24-06-2010

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL CENTRE D’ESTADES DIÜRNES DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ (Carrer Josep Tarongí – Avinguda Can Carbonell Ses Cases Noves)2021-05-27T13:46:13+02:00

NÚM. EXPEDIENT: 04/2010
TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL CENTRE D’ESTADES DIÜRNES DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ (Carrer Josep Tarongí – Avinguda Can Carbonell Ses Cases Noves).

PREU LICITACIÓ: 520.000,00.-€(TOTAL CONTRACTE)IVA EXCLÒS, 130.000,00.-€ (ANUALS)IVA EXCLÒS.

GARANTIA PROVISIONAL: NO S’EXIGEIX .
PREU ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:520.000,00.-€IVA EXCLÒS, 130.000,00.-€ (ANUALS)IVA EXCLÒS.

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT

FASES I ESTAT
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT:13 DE MAIG DE 2010
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS:DEL 26 MAIG AL 11 DE JUNY DE 2010.
NOU TERMINI PRESENTACIÓ PROPOSICIONS D’ACORD AMB LA PUBLICACIÓ DE DATA 01-06-2010 DE CORRECCIÓ D’ERRORS : DEL 2 JUNY AL 18 DE JUNY DE 2010
NOU TERMINI PRESENTACIÓ PROPOSICIONS D’ACORD AMB LA PUBLICACIÓ DE DATA 24-06-2010 : DEL 25 JUNY AL 9 DE JULIOL DE 2010
AJUDICACIÓ PROVISIONAL: 7 DE SETEMBRE 2010.
ADJUDICATARI PROVISIONAL: CREU ROJA
ADJUDICACIÓ DEFINITVA: : 5 D’OCTUBRE DE 2010.
PUBLICACIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA : (BOIB 153 DE DATA 23-10-2010)

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN L’ANNEX ALS PLECS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXI2021-05-27T13:43:26+02:00

NÚM. EXPEDIENT: 002/2010
TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN L’ANNEX ALS PLECS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXI.

PREU LICITACIÓ: 504.000,00.-€(TOTAL CONTRACTE) IVA EXCLÒS, 126.000,00.-€(ANUALS)IVA EXCLÒS.

GARANTIA PROVISIONAL: 3% DE L’IMPORT TOTAL DEL CONTRACTE (15.120,00.-€).

PREU ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 480.000,00.-€(IVA EXCLÒS) per un període de 4 anys, anualitats de 120.000,00.-€ (IVA EXCLÒS).

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT

FASES I ESTAT
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 13 DE MAIG DE 2010.
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: DEL 26 DE MAIG AL 11 DE JUNY DE 2010.
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 7 DE SETEMBRE DE 2010.
AJDUDICATARI PROVISIONAL: GOMARIZ JARDINERS, S.L.

PUBLICACIÓ BOIB ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 21 DE SETEMBRE DE 2010.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA: 5 D’OCTUBRE 2010.

PUBLICACIÓ BOIB ADJUDICACIÓ DEFINITIVA: BOIB 152 DE 21 D’OCTUBRE DE 2010.

CONCURS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA2021-05-27T13:40:28+02:00

Núm. Exp. 001/2010
TÍTOL: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA.
DURACIÓ: UN ANY.
Import Adjudicació:1.500.000,00€

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT:NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

FASES I ESTAT:
APROVACIÓ EXPEDIENT: 22 de Febrer 2010
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: Adjudicat Provisionalment 31 de març de 2010
Adjudicatari:A favor de » BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.».

ANUNCI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ2021-05-27T13:38:42+02:00

NÚM. EXPEDIENT 003/2009
TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ.

DURACIÓ: 48 MESOS
PREU LICITACIÓ:148.500€/12 MESOS(IVA EXCLÒS)
GARANTIA PROVISIONAL: 3% DE L’IMPORT MÀXIM DE LICITACIÓ (17.820,00€)
Preu Adjudicació Provisional: 136.800,00.-€/Anuals(IVA exclòs).

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT

FASES I ESTAT
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 29 D’OCTUBRE 2009
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: FINALITZAT
APROVACIÓ ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 28-01-2010
ADJUDICATARI PROVISIONAL: SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS S.L.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA: Adjudicat definitivament en data 22 de Febrer de 2010

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I INSTAL•LACIONS MUNICIPALS, I CENTRES ESCOLARS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ.2021-05-27T13:34:06+02:00

NÚM. EXPEDIENT 02/2009 Títol: SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I INSTAL•LACIONS MUNICIPALS, I CENTRES ESCOLARS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ. Duració: 48 mesos PREU ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: SERVEI 1(LOT.1) 236.400,00€/ANUALS(IVA exclòs) SERVEI 2 (LOT.2) 74.900,00€/ANUALS(IVA exclòs) SERVEI 3 (LOT.3) 75.400,00€/ANUALS(IVA exclòs)

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT PROCEDIMENT: Obert TRAMITACIÓ: Ordinària

FASES I ESTAT Aprovació expedient: 30 de juliol de 2009 Data enviament D.O.U.E: 31 de juliol de 2009 Publicació D.O.U.E: 1 D’AGOST DE 2009 DATA FINALITZACIÓ PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: FINALITZAT APROVACIÓ ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:1 D’OCTUBRE 2009 Adjudicataris Provisionals: Servei 1: BALEARS DEL LIMPIEZA S.A. Servei 2: BALEARS DEL LIMPIEZA S.A. Servei 3: SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA S.A. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:9 DE NOVEMBRE DE 2009 PUBLICACIÓ D.O.U.E: 20 NOVEMBRE 2009 PUBLICACIÓ BOE: 30 NOVEMBRE 2009

CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA I DEL MOBILIARI URBÀ DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN L’ ANNEX, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ2021-05-26T12:44:43+02:00

NÚM.EXPEDIENT 001/2009
TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA I DEL MOBILIARI URBÀ DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN L’ ANNEX, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ

PREU LICITACIÓ:205.000,00/12 MESOS (IVA EXCLÒS)
GARANTIA PROVISIONAL:3%DURACIÓ INICIAL DEL CONTRACTE 4 ANYS(24.600€)

TRAMITACIO I PROCEDIMENT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT

FASES I ESTAT
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 25-06-2009
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: FINALITZAT
APROVACIÓ ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 27-08-2009.
APROVACIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA : 23-09-2009
PUBLICACIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA: BOIB NÚM. 144 DE DATA 03/10/2009

CONCURS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, DELS SERVEIS PER LA NETEJA DE LES ÀREES D’APORTACIÓ I ENTORN DELS CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE R.U. DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ2015-01-26T00:00:00+01:00

Núm. Exp. 006/2008
TÍTOL: SERVEIS PER LA NETEJA DE LES ÀREES D’APORTACIÓ I ENTORN DELS CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE R.U. DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ.
DURACIÓ: 127 JORNADES
PREU D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: 57.149,53 (IVA exclòs)

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
TRAMITACIÓ: Ordinària
PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat

FASES I ESTAT
Aprovació expedient: 31 d’octubre 2008
Adjudicació Provisional: 20 de novembre de 2008.
Adjudicatari: FCC SA.
Adjudicació Definitiva: Adjudicat definitivament en data 23 de desembre de 2008.

ANUNCI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL BOIB

CONCURS PER LA INSTAL.LACIÓ D’UN TRISPOL DE CAUTXÚ AL PARC INFANTIL D’ES FIGUERAL2015-01-26T00:00:00+01:00

NÚM. EXP. 003/2008
TÍTOL:Concurs per la instal·lació d’un trispol de cautxú al parc infantil d’Es Figueral.
Duració: Finalització obra 24 dies.
Preu d’adjudicació: 13.000.-€ (IVA exclòs)

Tramitació i Procediment
Tramitació: Ordinària
Procediment: Negociat sense publicitat

Fases i estat
Aprovació expedient: 26 de setembre de 2008.
Adjudicació Provisional: Adjudicat provisionalment en data 17 de novembre de 2008.
Adjudicatari: A favor de «Azahar Jardinería y Riegos S.A.».
Adjudicació Definitiva: Adjudicat definitivament en data 29 de desembre de 2008

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL BOIB

CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ PER RENTING DE DOS VEHICLES PER A US DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXÍ XXI SAU2015-01-26T00:00:00+01:00

Núm. Expedient 005/2008
Títol: Concurs per la Contractació (Renting)de dos (2) vehicles per a ús de l’empresa Marratxí XXI,S.A.U
Preu de Licitació:
Vehicle tipus»A» 169.100,00€ (IVA exclòs)
Vehicle tipus»B» 173.200,00€ (IVA exclòs)

Tramitació i Procediment
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària

Fases i Estat
Aprovació de l’expedient: 26 de setembre de 2008
Presentació de proposicions: Finalitzat
Adjudicació Provisional:Adjudicat provisionalment en data 10 de desembre de 2008.
Adjudicatari:Adjudicat Provisional a favor de «FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOS S.A.»
Adjudicació definitiva: Adjudicat definitivament en data 21 de gener de 2009

CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ DE RENTING DE CINQUANTA (50) GRUPS DE CONTENIDORS SOTERRATS DE TRES CONTENIDORS CADA UN2015-01-26T00:00:00+01:00

Núm. Expedient 004/2008
Títol: Concurs per la contractació de Renting de cinquanta(50)grups de Contenidors soterrats de tres contenidors cada un
Duració:120 mesos
Preu de licitació: 1.415.500,00€ (IVA exclòs)
Preu d’adjudicació provisional: 1.358.870,40.-euros,(IVA exclòs).Quotes mensuals de 11.323,92euros(IVA exclòs).

Tramitació i Procediment
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària

Fases i estat
Aprovació de l’expedient: 26 de setembre de 2008
Presentació de proposicions:Finalitzat.
Adjudicacio provisional:Adjudicat provisionalment en data 10 de desembre de 2008 .
Adjudicatari: CAIXARENTING S.A.
Adjudicació definitiva: Adjudicat definitivament en data 21 de gener de 2009

CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN TRISPOL DE CAUTXÚ AL PARC INFANTIL DE CAS CAPITA2015-01-26T00:00:00+01:00

Núm. Expedient 002/2008
Títol: Concurs per la instal.lació d’un trispol de cautxú al parc infantil de Cas Capità.
Duració: Finalització obra 22 dies
Preu d’adjudicació:26.357.43.-€(IVA exclòs)

Tramitació i procediment
Procediment: Negociat sense publicitat
Tramitació: Ordinària

Fases i estat
Aprobació expedient: 26 de setembre de 2008
Adjudicació Provisional: Adjudicat provisionalment en data 31 d’octubre de 2008
Adjudicatari: A favor de «Azahar Jardinería y Riegos S.A.»
Adjudicació Definitiva:Adjudicat definitivament en data 28 de novembre de 2008

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL BOIB

CONCURS PER LLOGUER (RENTING) D’UN VEHICLE PER US DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXÍ XXI, S.A.U.2015-01-26T00:00:00+01:00

Núm. Expedient 001/2008
Títol: Lloguer (Renting) d’un vehicle per ús de l’empresa Municipal Marratxí XXI,S.A.U.
Duració:48 mesos
Preu d’adjudicació provisional: 19.920,00.-€(IVA exclòs)

Tramitació i Procediment
Procediment: Negociat sense publicitat
Tramitació: Ordinària

Fases i estat
Aprovació expedient: 26 de setembre de 2008
Adjudicació Provisional: Adjudicat provisionalment en data 27 d’octubre de 2008
Adjudicatari: A favor de Record Rent a Car S.A.
Adjudicació definitiva: Adjudicat definitivament en data 27 de novembre de 2008

ANUNCI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE BOIB (Núm.159 de l’ 11 de novembre )

Obres de construcció de la xarxa de pluvials i voravies al carrer Comuna2014-12-23T00:00:00+01:00

Nº d’expedient: Obr 09/2014

Tipus de contracte: Obres

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada]

Data publicació a la web: 23-12-2014

[Descarga no encontrada]

 

Suministrament i configuració equipament casa consistorial2014-12-23T00:00:00+01:00

Subministrament i configuració de tot l’equipament necessari (maquinari, programari i llicències) per a la virtualització de servidors a la Casa Consistorial i el muntatge d’un nou sistema de còpies de seguretat.

Nº d’expedient: Mixt 1/2014

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Gestió del Poliesportiu de Cas Capità, amb explotació del bar2014-12-05T00:00:00+01:00

Número d’expedient: Ge 3/2014

Tipus de contracte: Gestió

Tipus de procedimient: Negociat sense publicitat

Data publicació a la web: 1 de desembre de 2014

Arxius adjunts:

Edicte anunciant l’adjudicació (144 KB)
Data publicació a la web: 1 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 23c9ff0eb49f0c54230966e13a472caa9128423f

[Descarga no encontrada]

Data publicació a la web: 23 de desembre de 2014

Obres de Remodelació de la Plaça de Sa Cabana2014-12-04T00:00:00+01:00

Número d’expedient: Obr 10/2014

Tipus de contracte: Obres

Tipus de procedimient: Negociat sense publicitat

Data publicació a la web: 25 de novembre de 2014

Arxius adjunts:

Edicte anunciant l’adjudicació del contracte (124 KB)
Data publicació a la web: 25 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: c71e0cb8adbc731a98f909e010653f88d158d4f5

[Descarga no encontrada]
Lloguer d’un local destinat a l’ús de l’AAVV i les Mestresses de Casa a Sa Cabaneta2014-12-02T00:00:00+01:00

Termini de presentació de proposicions: fins dia 1 de desembre de 2014, a les 14 hores
Duració del contracte: 2 anys, prorrogables de mutu acord fins a dos anys mes (2+1+1)
Preu de licitació: 926’84 €, mensuals iva exclòs

Número d’expedient: llo 2/2014

Tipus de contracte: Subministraments

Tipus de procedimient: Obert

Data termini màxim: 1 de desembre de 2014

Data publicació a la web: 24 de novembre de 2014

Arxius adjunts:

Plec de clàusules administratives particulars (69 KB)
Data publicació a la web: 24 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 499b10f7d538367a7d56e4078b9cff0179f24d6e

Edicte anunciant la licitació Boib 157 de 15 de novembre (134 KB)
Data publicació a la web: 24 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 51cf63650d2062767b9ac96d558d754be8dc5f68

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

 

 

 

 

Servei d’ajuda a domicili2014-12-01T00:00:00+01:00

Termini de presentació de proposicions: fins dia 1 de desembre de 2014, a les 14 hores
Duració del contracte: 1 any prorrogable de mutu acord fins a un any mes (1+1)
Preu de licitació: 18’49 €/hora/iva exclòs, amb un màxim de 100.862’95 € iva exclòs per cada anualitat íntegra
Número d’expedient:Se 6/2014

Tipus de contracte: Serveis

Tipus de procedimient: Obert

Data termini màxim: 1 de desembre de 2014

Data publicació a la web: 17 de novembre de 2014

Arxius adjunts:

NOTA INFORMATIVA (55 KB)
Data publicació a la web: 27 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 9eef0c4c675ffa537fd1940f967488630afface4

Plec de prescripcions tècniques (119 KB)
Data publicació a la web: 17 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: c6918f7307101d131726310b27de48cee2878b82

Plec de clàusules administratives particulars (125 KB)
Data publicació a la web: 17 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: c24c122bded4fc1f646bd988f3ac59c60eab258f

Edicte anunciant la licitació Boib 157 de 15 de novembre (137 KB)
Data publicació a la web: 17 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 19d52a5aa7c716e158284fec4a62a89c71ee0031

[Descarga no encontrada] [Descarga no encontrada]

 

Servei de muntatge, lloguer i desmuntatge de carpes i altres elements amb motiu de la XXX Fira del Fang de Marratxí i la V Biennal Internacional de ceràmica de Marratxí (BICMA)2014-11-23T00:00:00+01:00

Termini de presentació de proposicíons: fins dia 07 de febrer de 2014 a les 14:00 hores
Duració del contracte: La Fira del Fang estarà oberta al públic del 08 al 16 de març i la V Biennal Internacional de Ceràmica estarà oberta un únic dia per determinar comprès entre el 28 de febrer i el 30 de març de 2014
Preu de licitació: 40.000-.€ iva exclòs

Número d’expedient: SE 1/2014
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procedimient: Obert
Data termini màxim: 7 de febrer de 2014
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014

Estats

Edicte adjudicació del servei de muntatge, lloguer, desmuntatge de carpes i altres elements amb motiu de la XXX Fira del Fang i la V Biennal Internacional de ceràmica de Marratxí (BICMA) (66 KB)
Data publicació a la web: 24 de febrer de 2014

Emprenta digital SHA1: 96bb9075730c709dec460d12f49bf7b2576f82be

Arxius adjunts:

Anexo prescripciones técnicas (55 KB)
Data publicació a la web: 4 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: 7c5da15215ef077938bbfb91f16ac26760d98a32

Pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas (125 KB)
Data publicació a la web: 4 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: bfaf736b2d04a5f1cbe461ed7cdfaa61718be1c1

NOTA INFORMATIVA (44 KB)
Data publicació a la web: 3 de febrer de 2014
Emprenta digital SHA1: cd58597fd15d9e92a27499a4e633850859f93e14

Annex III (72 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: e19c83bf5fca0e44c5891b42e36cbc7265b860d0

Annex II (396 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: 2a79c7b7badfedb6949ebda35080e10e9a1ef95b

Annex I (1.03 MB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: 2aa9083d79b639bd1cd6d21931c1c653f3e41b49

Anunci de licitació BOIB nº 15 de 30/01/14 (61 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: cae0015ff80281e15e52abbcca22f3e716ff1c70

Annex IX (140 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: 67a13b9134d7a6c8699a2f68eb1bce8f96e7a8b7

Annex VIII (2.37 MB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: 1d5c97bc9a61fc379e51b2efaf321fc96ecabd37

Annex VI (592 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: 2eea7db2fb8b4434de8d5162a8664e8baacb88ec

Annex VII (54 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: b2806ea27c9829ac6b7cd003e899c009d41d5c15

Annex V (905 KB)
Data publicació a la web: 30 de gener de 2014
Emprenta digital SHA1: cdbcfd77da0ee6aad928d494af76265a4cbdbc8c