CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I INSTAL•LACIONS MUNICIPALS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ., MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT.

Número d’expedient:
03/2013
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat amb publicitat
Data termini màxim:
9 de desembre de 2013
Data publicació a la web:
29 de novembre de 2013