PREU LICITACIÓ :   709.800.-€ (IVA EXCLÒS)

GARANTIA PROVISIONAL:  3% DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS)

PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 8 DE MARÇ FINS AL 18 D’ABRIL A LES 14,00 hores.

NÚMERO D’EXPEDIENT:    6/2016.

TIPUS DE CONTRACTE:  SERVEIS.

TIPUS DE PROCEDIMENT:  OBERT.

UNITAT:  CONTRACTACIÓ MARRATXI XXI SAU.

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]