L’Ajuntament de Marratxí ha renovat completament l’enllumenat públic del polígon industrial de Marratxí (fase II) amb la instal·lació de lluminàries LED. Les obres, que s’han perllongat durant sis mesos, han tengut un cost de 736.005,82, IVA inclòs.

La nova il·luminació LED, que millora considerablement l’eficiència, qualitat lumínica i la seguretat del polígon, suposarà un estalvi de 15.666 euros anuals enfront de l’antiga tecnologia VMCC. El projecte ha consistit en la instal·lació de lluminàries LED per tal de millorar les condicions lumíniques i energètiques i s’han substituït les antigues lluminàries amb tecnologia VMCC. S’han construït noves canalitzacions elèctriques i s’han instal·lat nous suports d’enllumenat, a més de millorar i modernitzar la seguretat de tota la instal·lació.

La reforma total de la fase II de l’enllumenat del polígon ha afectat els carrers Gerrers, Celleters, Licorers, Siurells, Camí de Muntanya i l’accés al polígon des de la Ma-13A, a més dels aparcaments de la zona. La renovació era necessària a causa dels nivells d’enllumenat insuficient i de l’estat deficient de la instal·lació que suposava un problema de seguretat industrial, a més que nombrosos punts de llum havien estat copejats o arrancats per impactes de camions.

Durant les obres, s’han construït noves canalitzacions i s’han redimensionat i enfortit els conductes elèctrics davant la possibilitat de construcció de nous accessos o guals a les parcel·les corresponents. També s’han protegit amb peces metàl·liques els nous suports de les lluminàries davant el risc d’impactes de camions.