NÚM. ESPEDIENT 05/2010
TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.
DURACIÓ: 1 any.
Preu d’Adjudicació: 21.500,00 EUROS (IVA no inclòs).

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
Procediment: Negociat sense publicitat.
Tramitació: Ordinaria.

FASES I ESTAT
Aprovació expedient:2 d’agost de 2010.
Adjudicació Provisional: 14 de setembre de 2010.
Adjudicatari:A favor de “Amadip Esment”.

ANUNCI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL BOIB 143 -02-10-2010