PREU LICITACIÓ: 2.273.400.-€ ( IVA exclòs) 757.800,00.-€ anuals/ ( IVA exclòs).
GARANTIA PROVISIONAL: 3 % de l’import anual del contracte ( 22.734,00€).
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: FINALITZAT TERMINI
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 7 DE JUNY DE 2012.
ADJUDICACIÓ: 9 D’OCTUBRE 2012
ADJUDICATARI: MELCHOR MASCARO S.A.
PREU ADJUDICACIÓ: 2.046.048,87€ (682.016,29€ ANUALITAT)(IVA EXCLÒS)

Número d’expedient:
001/2012
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
20 d’agost de 2012
Data publicació a la web:
12 de juliol de 2012

ANUNCI ADJUDICACIÓ DOUE 18-10-2012 (95 KB)
CONVOCATORIA MESA CONTRATACIÓN OPERTURA SOBRE 3 (27 KB)
CONVOCATORIA MESA CONTRATACIÓN OBERTURA “SOBRE 2” (20 KB)
RESPUESTA MELCHOR MASCARO 17.08.2012 (255 KB)
RESPUESTA ACLARACION MM ESCRITO FCC (80 KB)
CONSUMO AGUA DEIXALLERIA (25 KB)
CONSUMO ELECTRICIDAD DEIXALLERIA (233 KB)
Planos papeleras Anexo III Concurso Limpieza Viaria (12.65 MB)
Planos papeleras Anexo II Concurso Limpieza Viaria (12.05 MB)
RESPUESTA ESCRITO FCC 19.07.2012 (27 KB)
AMPLIACIÓ NOTA PERSONAL CONTRACTAT NETEJA VIARIA UTE MM I NF (26 KB)
NOTA ACLARATORIA CERTIFICADOS EXIGIDOS (66 KB)
NOTA ACLARATORIA (57 KB)
ANUNCI LICITACIÓ BOIB 106 21-07-2012 (18 KB)
AMPLIACIÓ INFORMACIÓ PERSONAL PUNT VERD (6 KB)
PERSONAL PUNT VERD (17 KB)
RESPUESTA MELCHOR MASCARO 10.08.2012 (98 KB)
PERSONAL D’ ÀREES APORTACIÓ (10 KB)
PERSONAL CONTRACTAT NETEJA VIARIA UT MM I NF (249 KB)
CONVOCATORIA MESA CONTRATACIÓN (25 KB)
ESCRITO MELCHOR MASCARÓ 03.08.2012 (37 KB)
ESCRITO SOLICITUD FCC 19.07.2012 (14 KB)
ANEXOS I,II,III,IV,V,VI (629 KB)
ANNEXES I,II,III,IV,V,VI (610 KB)
PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS (696 KB)
PLIEGO CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS (604 KB)
PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES (658 KB)
PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICS-ADMINISTRATIVES (573 KB)
Planos papeleras Anexo I Concurso Limpieza Viaria (11.05 MB)
RESPUESTA ESCRITO FCC 09.08.2012 (100 KB)
ESCRITO FCC 09.08.2012 (19 KB)
NOTA ACLARATORIA EN RELACIÓN A LA GARANTÍA PROVISIONAL (23 KB)
ANUNCIO LICITACIÓN B.O.E 188 07.08.2012 (40 KB)
ANUNCI LICITACIÓ DOUE (131 KB)
ESCRITO FCC 07.08.2012 (18 KB)