Núm. Expedient 001/2008
Títol: Lloguer (Renting) d’un vehicle per ús de l’empresa Municipal Marratxí XXI,S.A.U.
Duració:48 mesos
Preu d’adjudicació provisional: 19.920,00.-€(IVA exclòs)

Tramitació i Procediment
Procediment: Negociat sense publicitat
Tramitació: Ordinària

Fases i estat
Aprovació expedient: 26 de setembre de 2008
Adjudicació Provisional: Adjudicat provisionalment en data 27 d’octubre de 2008
Adjudicatari: A favor de Record Rent a Car S.A.
Adjudicació definitiva: Adjudicat definitivament en data 27 de novembre de 2008

ANUNCI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE BOIB (Núm.159 de l’ 11 de novembre )