Núm. d’expedient: 934Y

Tipus de contracte: privat

Tramitació : ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 12-02-2018 a les 14 hores.

Duració del contracte: Deu anys

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]