Termini de presentació de proposicions: fins dia 1 de desembre de 2014, a les 14 hores
Duració del contracte: 2 anys, prorrogables de mutu acord fins a dos anys mes (2+1+1)
Preu de licitació: 926’84 €, mensuals iva exclòs

Número d’expedient: llo 2/2014

Tipus de contracte: Subministraments

Tipus de procedimient: Obert

Data termini màxim: 1 de desembre de 2014

Data publicació a la web: 24 de novembre de 2014

Arxius adjunts:

Plec de clàusules administratives particulars (69 KB)
Data publicació a la web: 24 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 499b10f7d538367a7d56e4078b9cff0179f24d6e

Edicte anunciant la licitació Boib 157 de 15 de novembre (134 KB)
Data publicació a la web: 24 de novembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 51cf63650d2062767b9ac96d558d754be8dc5f68

[Download not found] [Download not found]