Termini de presentació de proposicions: fins dia 15 d’abril de 2014, a les 14:00 hores.
Duració del contracte: 12 mesos
Preu de licitació: 575.106,14€ iva exclòs

Número d’expedient:
OBR 1/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
15 d’abril de 2014
Data publicació a la web:
20 de març de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte per les obres de rehabilitació (48 KB)

Data publicació a la web: 9 de juny de 2014

Emprenta digital SHA1: 87bc6bea4da62af5bad19eefa66196b77f8660f9

Edicte anunciant el contractre de les Obres de rehabilitació de Ca Ses Monges del Pla de Na Tesa BOIB núm. 97 de 19 de juliol (102 KB)

Data publicació a la web: 21 de juliol de 2014

Emprenta digital SHA1: 3dc60f89abff28263287695ec3d61e685521fe66

Arxius adjunts:
Edicte subsanació (70 KB)

Data publicació a la web: 24 d’abril de 2014
Emprenta digital SHA1: 44b2913318da54df68c8c09bb820dbddb539e814
TERCERA NOTA INFORMATIVA (53 KB)

Data publicació a la web: 14 d’abril de 2014
Emprenta digital SHA1: 8245a8cad30f280ce9d4c05b071ec30e55a5cf16
SEGONA NOTA INFORMATIVA (39 KB)

Data publicació a la web: 2 d’abril de 2014
Emprenta digital SHA1: 2cc205bc9e5044eaff24195d3575e2cf7f0b6f8c
NOTA INFORMATIVA (41 KB)

Data publicació a la web: 26 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 9d5df95d338ffd8b7485a3f8f4f3d9dcbce54d5e
Annex (tractament residus) (328 KB)

Data publicació a la web: 20 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 3f7773e5803864c1889f00e1963cdf4df6e9ee93
Plec de Clàusules Administratives Particulars (94 KB)

Data publicació a la web: 20 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 285da7878a8f074f6d3d079a4658125d4ff28601

Edicte anunciant la licitació Boib nº 38 de 20 de març (59 KB)

Data publicació a la web: 20 de març de 2014

Emprenta digital SHA1: dfab495d7e4f0c6b78687cbae68068214a0b3616