Núm d’expedient: Obr 2/2016
Tipus de contracte: Obres
Tramitació: urgent
Procediment: obert
termini de presentació de proposicions: fins dia 25-11-2016 a les 14 hores.
Preu de licitació: 405.217’81 € iva exclòs

Duració del contracte: 5 mesos

[Download not found] [Download not found]

[Download not found]
[Download not found]

[Download not found]
Accedir al document aquí
[Download not found]

[Download not found]
[Download not found]

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]