Núm d’expedient:  455X

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicios: Fins dia 04-05-2018 a les 14 hores.

[Download not found] [Download not found]

Annexe I (veure projecte publicat al perfil on s’anuncia la licitació de les obres corresponents)

[Download not found] [Download not found]

[Download not found]
[Download not found]

[Download not found] [Download not found] [Download not found]