Núm. expedient: Se 6/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 28.438’80 € iva exclòs

Duració del contracte: un mes i mig

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]