Núm . d’expedient: Se 5/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: 46.200 € iva exclòs

Duració del contracte: un mes i mig

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]

 

 

[Download not found] [Download not found]

 

[Download not found] [Download not found]