Número d’expedient:
SU 2/2013
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
23 de desembre de 2013
Estats
Decret d’Alcaldia anunciant declaració deserta licitació anunciada per la contractació del subministrament de material d’oficina (1.11 MB)

Data publicació a la web: 23 de desembre de 2013

Emprenta digital SHA1: 670ab26f0b091c0770377d32643f0bf8f7593328