Número d’expedient:
SU 3/2014
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
22 d’agost de 2014
Estats
Edicte anunciant l’adjudicació del contracte (61 KB)

Data publicació a la web: 22 d’agost de 2014

Emprenta digital SHA1: 99c0f4f4c5ba27c5d71accf0283e96cdf0864df2

Edicte anunciant el contracte (69 KB)

Data publicació a la web: 1 de setembre de 2014

Emprenta digital SHA1: 6e4dcb2888756c95a17699adf870e25a61487351