PATIS OBERTS

El projecte “Patis oberts”, impulsat per l’Ajuntament de Marratxí, cerca generar un espai socioeducatiu als diferents espais dels centres educatius fora de l’horari lectiu formal amb l’objectiu d’afavorir la igualtat d’oportunitats socioeducatives i reduir les desigualtats.

GUIA LLENGUATGE NO SEXISTA

Guia per a possibilitar l’ús d’un llenguatge igualitari.

RESIDUUS ZERO

Sa Deixalleria és un espai públic de recollida selectiva de residus i està indicat per a dur-hi residus perillosos i aquells objectes que no es recullen a la via pública. Ajudan’s a reduïr l’empremta que deixem al nostre planeta.