Atorgament d’horaris de les instal·lacions esportives

Des de l’Ajuntament de Marratxí,  es vol fomentar l’esport practicat per les diferents entitats esportives ubicades en el municipi, mitjançant l’atorgament
d’horaris d’entrenament a les instal·lacions esportives municipals durant la temporada 2023-2024.

El termini de presentació és del 3 al 10 de juliol de 2023 (ambdós inclosos). La presentació de la sol·licitud s’ha de realitzar amb Certificat Digital a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí.

Documentació a adjuntar
a) Sol·licitud.
b) Full adjunt amb detall de la instal·lació esportiva que se sol·licita i els horaris d’ús.
c) Assegurança de responsabilitat civil i d’accidents per donar cobertura a les circumstàncies que pugin esdevenir de l’ús de la instal·lació esportiva.
d) Declaració responsable de compliment normativa sectorial.

Es preveu que es mantingui l’adjudicació horària i d’espai atorgats durant la temporada anterior. Això no obstant, tots els clubs i associacions hauran de presentar la seva sol·licitud per a aquesta temporada. Es pot fer al registre d’entrada o electrònicament.

Pots consultar tota la informació a les basses.

Codi Nom de la instal·lació

IE01 CEIP Costa i Llobera. Pavelló

IE02 CEIP Costa i Llobera. Pati

IE03 CEIP Ses Cases Noves. Gimnàs

IE05 CEIP Blanquerna. Pavelló

IE06 CEIP Blanquerna. Pati

IE07 CEIP Sa Nova Cabana. Pati

IE08 Camp de futbol de Son Caulelles

IE09 Camp de futbol de sa Nova Cabana

IE10 Camp de futbol des Pla de na Tesa

IE11 Pavelló des Pla de na Tesa. Pista coberta

IE12 Pavelló des Pla de na Tesa. Pistes exteriors

IE13 Poliesportiu des Figueral. Pista exterior

IE14 Poliesportiu des Figueral. Local esportiu

IE15 Poliesportiu de Cas Capità. Pista exterior

IE16 Poliesportiu des Garrovers. Pista exterior

IE17 IES Marratxí. Pavelló

IE18 IES Sant Marçal. Gimnàs

IE19 IES Sant Marçal. Pati

IE20 CEIP Janer Manila. Pati

IE21 Instal.lacions Fundació Asnimo

IE22 Petanca Cas Capità

IE23 Petanca Sa Cabana