L’Ajuntament de Marratxí ha adjudicat la primera fase per rehabilitar l’antiga fàbrica d’Indústries Agrícoles de Mallorca, més coneguda com a Sa Refinadora o Sa Garrovera i convertir-la en un referent cultural. Aquesta primera actuació, que es perllongarà durant quatre mesos, permetrà habilitar una sala polivalent per fer exposicions, conferències i xerrades que obrirà al públic quan acabin les obres.

En aquesta primera intervenció s’actuarà sobre dues naus i sobre el pati central que les connecta, a on es faran treballs de demolició i de reforçament i consolidació estructural. L’empresa Zima Desarrollos Integrales SL ha estat l’adjudicatària de l’obra per un import de 681.323 euros.  A la nau I està previst que es retiri el fibrociment existent i es substitueixi per un panell termoxip i plaques de xapa ondulada galvanitzada per tal d’aportar aïllament i impermeabilització. També es substituirà part de la coberta de l’entrada principal que es troba en mal estat per bigues amb panell termoxip i xapa ondulada. Mentre que a la nau IV es reforça l’estructura d’encavallades d’acer i s’incorporen noves bigues travesseres i es substituirà el fibrociment per una planxa ondulada de policarbonat i es reforcen els empotraments i els pilars en mal estat.

La superfície útil d’aquesta fase és de 1.785,19 metres quadrats mentre que la superfície construïda és de 349,66 metres quadrats, dels quals 108,47 pertanyen a una sala d’exposicions, 207,03 metres al porxe de la nau IV, i 24,5 metres quadrats destinats als banys.

Aquestes primeres obres a Sa Refinadora són el principi d’un gran projecte municipal, juntament amb l’antiga Pepsi, per fer d’Es Pont d’Inca en un epicentre cultural de Mallorca. Un espai que estarà dotat de diferents equipaments culturals com un teatre o una biblioteca i que aspira a ser un referent dedicat a la música i a les arts.