Els pressuposts municipals de 2021 s’han aprovat aquest dimecres durant un ple extraordinari celebrat de forma telemàtica. El pressupost per enguany ascendeix a 35.721.000 d’euros, un augment del 3,58% (1.234.750 euros) respecte als comptes municipals del 2020.

Els pressuposts han sortit endavant gràcies als vots a favor de l’equip de govern, format per PSOE, Més per Mallorca i Idma-El Pi. També han comptat amb el vot favorable de Ciutadans i d’Unides Podem. El Partit Popular i el regidor del Grup Mixt s’han abstingut. Vox ha estat l’únic partit que ha votat en contra dels comptes de 2021. Ciutadans ha fet unes propostes de modificació al pressupost que han estat incorporades per l’equip de govern.

En els pressuposts de 2021 destaquen les ajudes al comerç, que seran de 400.000 euros; la partida destinada a prestacions socials, que s’incrementa en 270.000 euros; i els 65.000 euros que es destinen per a material Covid-19. Si la situació sanitària no minva, l’equip de govern pretén augmentar les partides d’ajudes socials i als comerços amb fons provinents del romanent de tresoreria.

Malgrat que els ingresos ordinaris municipals han disminuït a causa del Covid-19, el pressupost d’enguany s’ha incrementat gràcies a l’augment dels fons provinents del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca. Enguany també s’ha incrementat en 328.166,43 euros els fons provinents de l’estat.

Els pressuposts de 2021 no preveuen generar cap endeutament. D’aquesta forma el Consistori encadenarà quatre exercicis consecutius amb deute zero. A l’espera de tancar l’exercici 2020, l’any passat els comptes municipals van registrar un superàvit de 4.659.437,06 euros. A més, les arques municipals compten amb un romanent de tresoreria de 37.122.137,33 d’euros, una dada provisional a l’espera de tancar l’exercici 2020.