El batle de Marratxí, Miquel Cabot, i Jaume Coll, president d’Aspanob, l’associació de pares de nins amb càncer de Balears, han firmat un conveni pel qual el Consistori l’atorga una ajuda de 4.500 euros per tal de donar suport econòmic al projecte “Programa d’Atenció Integral” que l’entitat ha desenvoluptat durant el 2020.

L’associació de pares de nins amb càncer, nascuda al 1987, treballa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nins i nines malalts amb càncer de les Illes Balears i la de les seves famílies. Per a aconseguir-ho ofereix un programa d’atenció integral que inclou pisos d’acollida, programa de suport psicosocial, suport escolar, ajudes econòmiques i activitats d’oci i temps lliure.

Els seus estatuts contemplen com a objectiu principal de l’Associació: “Contribuir al millor estat dels infants i la seva família, tant a nivell mèdic com psicològic, social, assistencial, treballant perquè el desenvolupament afectiu i educatiu dels infants i les seves famílies sigui el més adequat a les seves especials circumstàncies, i en general qualsevol actuació que tendeixi a millorar la seva qualitat de vida “.