Les Àrees de Serveis Socials i Esports són les que més reben aquest 2024, amb 220.000 i 128.600 euros respectivament

Les subvencions també se centren a ajudar les associacions de gent gran i millorar la seguretat dotant a la Guàrdia Civil d’un quarter al municipi

L’Ajuntament de Marratxí va aprovar a la sessió ordinària de dimarts les subvencions per 2024. Les més copioses, entre les subvencions per concurrència, són les destinades a l’Àrea de Serveis Socials, amb 220.000 euros en ajuts socials, 30.000 euros per llibres i material escolar i 12.200 de subvencions pels serveis socials. També inclouen subvencions nominatives per valor de 45.000 euros a diverses entitats del municipi, com Fons Mallorquí de Solidaritat, subvencionada amb 10.000 euros. El consistori també ajudarà a associacions com Projecte Home, Sonrisa Médica, ASPANOB, ADAA, o ABDEM, amb entre 4.000 i 5.500 euros cadascuna.

L’Àrea d’Esports és la segona amb més quantia, amb 68.600 euros, repartits entre les entitats o associacions esportives (55.600 euros) i esportistes individuals (13.000 euros). A més, també es destinaran 60.000 euros als convenis dels usuaris de l’Institut Municipal de l’Esport (IME). Això suposa una subvenció total de 128.600 euros. A les subvencions nominatives d’aquesta àrea destaca el Club Handbol Mallorca, que rebrà una subvenció per damunt dels 30.000 euros per la superació de competicions nacionals, com ha estat arribar a la Divisió Honor Plata, i per la implementació de les categories dels més joves.

Per la seva part, Educació rebrà 65.000 euros entre els ajuts als usuaris d’escoletes, que suposen 40.000 euros, i altres subvencions educatives per valor de 25.000 euros.

Quant a les subvencions a Seguretat i Ordre Públic, 60.000 euros aniran destinats a habilitar un lloc fix per la Guàrdia Civil, que en l’actualitat s’ha de desplaçar des de Palma. D’aquesta manera, destaquen des del consistori, la presència de la benemèrita enfortirà la seguretat pública i millorarà la resposta davant emergències i situacions delictives.

Participació Ciutadana rebrà 42.000 euros per poder dur a terme programes d’activitats i fer front als esdeveniments festius de 2024, a més de per la conservació i funcionament de l’àrea. Altres beneficiaris d’aquestes subvencions en l’àmbit cultural són l’Associació de Motos Històriques de Mallorca o l’Associació Amants de la Música. L’Àrea rebrà subvencions per la Fira de Llet d’Ametla, en concepte d’ajuda per la realització de la fira i com a mostra de suport a l’elaboració artesanal de les famílies marratxineres des de fa generacions.

Les subvencions nominatives per aquest 2024 se centren en la gent gran, concretament a FAPEMAM, la Federació de Persones Majors de Marratxí. Amb 69.324 euros, l’Ajuntament col·labora en la millora d’accions de coordinació amb les associacions de majors, promoció d’activitats, informació i formació dels diligents, així com promocionar les activitats de l’única Federació de Persones Majors de Marratxí. Altres 9.500 euros aniran destinats a l’àrea.

Respecte a altres departaments, Cultura rebrà 15.000 euros i Joventut 10.000 euros. Així mateix, l’Àrea de Mobilitat i Transport destinarà 1.000 euros al programa de taxi a la demanda i continuarà essent gratuïta la renovació del conveni amb l’EMT per la targeta ciutadana. A Medi Ambient, les subvencions generals sumen 4.000 euros i s’afegeixen 1.000 euros destinats als xips d’identificació d’animals.