L’Ajuntament de Marratxí, a través de la regidoria de Medi Ambient, ha netejat un total de 600 metres del torrent de Coanegra, el tram corresponent entre el carrer Coanegra fins al carrer Son Frau. Una neteja i esbrossament que ha tengut un cost de 8.000 euros.

L’actuació realitzada en els darreres setmanes ha consistit en eliminar vegetació i residus que es trobaven a l’interior de la llera del torrent amb l’objectiu de millorar la circulació de l’aigua i evitar possibles taponaments que provoquin un augment de la crescuda en la part superior del torrent. També s’ha reduït la vegetació del marge del torrent, la qual cosa permet una millor circulació de l’aigua i també un millor drenatge de l’aigua d’escorrentia cap al torrent.

A més, s’ha reduït la vegetació que hi ha a la zona de servitud de pas per tal de millorar l’accés al torrent en cas d’avinguda i per a facilitar les futures tasques de manteniment. La neteja del torrent era necessària perquè a prop d’aquest tram hi ha habitatges pròxims, raó per la qual s’ha evitat la eliminació de la vegetació que serveix per mantenir la llera i evita un augment de l’erosió.

L’àrea de Medi Ambient ha coordinat les tasques de neteja donant suport a les feines de transport de la vegetació eliminada fins a un gestor autoritzat. La regidora de Medi Ambient, Cristina Alonso, fa una valoració positiva de les tasques realitzades perquè “no ens consta que s’hagués dut a terme una actuació d’aquestes magnituds amb anterioritat, ja que simplement es duia a terme l’eliminació dels residus i d’alguna branca que pogués taponar”.

Al 2021 el Consistori destinarà una partida de 60.000 euros per netejar els trams del torrent de Coanegra que resten per fer. Les pròximes actuacions tindran lloc al tram de torrent que va des de Es Figueral fins a Cas Miot, passant pel polígon i Son Ramonell. I posteriorment es netejarà el tram de Sa Cabana, on el torrent Coanegra aboca les seves aigües al torrent Gros.