Mercats de Marratxí

El Departament de Mercats és l’encarregat de la gestió dels mercats municipals, els quals comparteixen en el seu conjunt una sèrie de funcions i objectius:

 • Labor social: Permet a l’Ajuntament facilitar una font d’ingressos alternativa a
  persones amb pocs recursos.

 • Un servei per al ciutadà: Proporcionant productes que no es troben en les proximitats.

 • Factor sociològic: Conservant un espai tradicional en què els nostres veïns conviuen i intercanvien relacions interpersonals.

 • Potenciació econòmica pròpia i de l’entorn: Proporcionen un lloc on els professionals del sector poden exercir la seva tasca, sent al seu torn els propis mercats un suport econòmic per als comerços propers causa de l’afluència de públic que generen.

mercat

On són els mercats?

Pla de Na Tesa

 • Dia i horari:
  Dimarts de 08:00 – 13:00

 • Ubicació:
  Pla de Na Tesa, plaça de l’Església.

 • Productes:
  Mercat de productes d’alimentació i primera mà.

 • Concessió de llocs:
  Semestral, únicament llocs fixos prèvia autorització.

Sa Cabana

 • Dia i horari:
  Dimecres de 08:00 – 13:00

 • Ubicació:
  Sa Cabana, plaça Cabana.

 • Productes:
  Mercat de productes d’alimentació i primera mà.

 • Concessió de llocs:
  Semestral, únicament llocs fixos prèvia autorització.

Pòrtol

 • Dia i horari:
  Dijous de 08:00 – 13:00

 • Ubicació:
  Ubicació: Pòrtol, plaça Can Flor.

 • Productes:
  Mercat de productes d’alimentació i primera mà.

 • Concessió de llocs:
  Semestral, únicament llocs fixos prèvia autorització.

Pont d’Inca

 • Dia i horari:
  Divendres de 08:00-13:00

 • Ubicació:
  Ubicació: Pont d’Inca, plaça de l’Església.

 • Productes:
  Mercat de productes d’alimentació i primera mà.

 • Concessió de llocs:
  Semestral, únicament llocs fixos prèvia autorització.

Gran Mercat

 • Dia i horari:  de manera temporal no es du a terme.

 • Ubicació:  Polígon de Marratxí, c/ Conradors

 • Gran Mercat de Marratxí:  Mercat / rastre de productes primera o segona mà i alimentació.

 • Concessió de llocs:  Semestral per a llocs fixos i eventual, les dues formes prèvia autorització.

Vols venir a vendre?

Indiferentment del mercat en el qual es vulgui sol·licitar un lloc, el primer pas que s’ha de fer és omplir una sol·licitud de Mercats i registrar-la en una de les següents adreces:

 • Ajuntament de Marratxí: Camí de n’Olesa, 66. Sa Cabaneta.

 • Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC): Avinguda Antoni Maura, 56 del Pont d’Inca i Camí de sa Cabana, 57.

Un cop emplenada i registrada, el Departament de Mercats procedirà a incloure la seva sol·licitud a la base de dades de mercats, contactant amb el venedor quan existeixin llocs disponibles, a excepció de les sol·licituds destinades als llocs eventuals del Gran Mercat de Marratxí celebrat els diumenges:

La concessió de llocs eventuals del Gran Mercat de Marratxí es realitza tots els dijous feiners de 11:00-13:00 exclusivament via telefònica al número 971 60 48 06. Per obtenir un lloc eventual és necessari haver realitzat una sol·licitud anual prèvia. En cas d’una major demanda que oferta disponible en qüestió de llocs físics eventuals, el Departament de Mercats es reserva el dret d’aplicar un barem per a la concessió de llocs.

Informació addicional

 • El fet d’emplenar la sol·licitud no atorga cap dret per muntar en qualsevol dels mercats de Marratxí. Sempre serà necessari disposar d’una autorització prèvia.

 • El cost del metre quadrat en els mercats de Marratxí és actualment de 0,44 euros dia. Exemple: 10 m2 / dia tindria un cost de 4’40 euros.

 • La renovació dels llocs fixos és semestral (desembre i juny).

 • L’atorgament de nous llocs estarà sempre subjecta a la disponibilitat dels mateixos, sent normalment els mesos de gener i juliol les dates assenyalades per a la seva concessió.

 • El Departament de Mercats no concedeix llocs in situ en cap dels seus mercats.

Horari d’atenció al públic de dimarts a dijous de 10:00-14:00.

Mercats
Edifici de sa Deixalleria, Polígon industrial de Marratxí
Telèfon: 971-604806