Eco-comerç

Amb l’objectiu d’incentivar les bones pràctiques en la gestió dels residus, es du a terme una campanya de visites als establiments comercials del municipi.

Aquesta campanya consisteix en una primera visita per part d’un/a educador/a ambiental de l’Ajuntament que s’encarrega d’assessorar i sensibilitzar els comerços per realitzar una correcta separació selectiva dels seus residus i de la seva importància.

Així mateix, i en cas que el propietari o encarregat de l’establiment comercial doni la seva autorització, l’educador/a ambiental de l’Ajuntament procedirà a comprovar en successives visites de seguiment que s’està realitzant una correcta separació selectiva dels residus i se’ls farà entrega d’una ferratina que els identificarà com a ‘ECOcomerç. Compromesos amb el reciclatge’, que podran exhibir a un lloc visible del seu establiment.

D’igual manera, l’Ajuntament es compromet a publicar una relació dels comerços adherits a la campanya, a través dels seus canals de comunicació.

Els comerços que es visiten desde l’Àrea de Medi Ambient no pertanyen al sector restauració, sinó que són objecte d’altres campanyes que es realitzen a través d’ECOEMBES i ECOVIDRIO, en col.laboració amb l’Ajuntament.

Eco-comerç