Pla Director de la Bicicleta

L’Ajuntament de Marratxí, des de l’àrea d’Urbanisme i Mobilitat Sostenible, ha presentat el primer pla director de la bicicleta de Mallorca amb l’objectiu d’integrar la bicicleta en el sistema de mobilitat de Marratxí i també incrementar el seu pes en la distribució modal.

Un dels eixos del pla és la promoció de la bicicleta en l’àmbit municipal i la millora de les infraestructures per tal que tots els nuclis de Marratxí estiguin connectats per carril bici, millorar la senyalística respecte a les bicicletes, i la creació d’una xarxa d’aparcaments segurs per incentivar l’ús de la bicicleta a escala educativa, comercial i esportiva.

Aquest pla s’ha elaborat amb la col·laboració de Mobility by Cycling Friendly, empresa especialitzada en l’elaboració de plans de mobilitat sostenible i en les solucions de mobilitat a institucions i empreses. En definitiva se cerca aconseguir un perfil equilibrat de persones que facin ús de la bicicleta i conseqüentment aconseguir una millora ambiental i de salut per tots els usuaris del municipi.