Targeta Mobilitat Reduïda

Es tracta d’una targeta a nivell europeu que facilita la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda que amb el seu ús disposaran d’uns aparcaments habilitats i assenyalats per a ells.

Per tal d’identificarse correctament, la targeta haurà d’estar ubicada  en el vehicle a un lloc visible i que se pugui veure la data de caducitat.

Requisits i taxes de la Targeta de Mobilitat Reduïda

La documentació exigida per a sol·licitar la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda és la següent:

 • Instància.
 • DNI.
 • Dues fotografies tamany carnet.
 • Dictamen del certificat  o resolució sobre greus problemes de mobilitat (7 punts o superior).
 • Certificat d’empadronament.

LES TAXES S’ABONEN EL DIA DE RECOLLIDA DE LA TARGETA A L´ÀREA CORRESPONENT.

Taxa de 10.45 € a través de TAO com document administratiu.

Taxa de 3,52 € a través d´una aplicació de s’ATIB.

 • Instància.
 • DNI.
 • Una fotografia tamany carnet.

LES TAXES S´ABONEN EL DIA DE RECOLLIDA DE LA TARGETA A L´ ÀREA CORRESPONENT.

Taxa de 3,52 € a través d´una aplicació de s´ATIB.

 • Instància.
 • DNI.
 • Dues fotografies tamany carnet.
 • Si no te reconeguda la mobilitat  reduïda permanent s´ ha d´ entregar el dictamen que acrediti  els punts de mobilitat reduïda (7 punts o superior).
 • Certificat  d’empadronament.

LES TAXES S´ABONEN EL DIA DE RECOLLIDA DE LA TARGETA A L´ÀREA CORRESPONENT.

Taxa de 10.45 € a través de TAO com document administratiu.

Taxa de 3,52 € a través d´una aplicació de s´ATIB.