Regidora:

Igualtat

Segons indica l’article 46.1 de la Llei Orgànica 3/2017, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, un Pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, que cerca aconseguir  la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets que s’han d’aconseguir, les estratègies i pràctiques que s’hauran adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Cal destacar que, per poder desenvolupar el Pla d’Igualtat, es imprescindible la creació de un Comissió d’Igualtat que serà l’òrgan de treball encarregat de la elaboració, implementació, seguiment i avaluació.

25N,Día Internacional de l’Eliminación de la Violència contra la Dona

Un any més Marratxí s’uneix al “Dia internacional contra la violència masclista que es celebra cada any el 25 de novembre.

8M A MARRATXÍ

Un any més, des de l’Ajuntament de Marratxí s’ha programat un conjunt d’activitats per commemorar el Dia Internacional de la Dona.

MARRATXÍ LLIURE D’AGRESSIONS SEXISTES

La campanya NO I PUNT! és una campanya impulsada pel Consell de Mallorca i que té com a principal objectiu la prevenció d’actuacions masclistes en espais lúdics o d’oci. L’Ajuntament de Marratxí es suma a la campanya i es compromet a donar-li presència a les festes populars del municipi. Pots consultar tota la informació aquí.

Pla d’Igualtat de l’Ajuntament

Cercam aconseguir  la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe.

IB-DONA

Accedeix a tota la informació de l’Institut Balear de la Dona.

>> IB-DONA