Per tal de facilitar les tasques administratives entre el consistori i el conjunt de la ciutadania, l’Ajuntament ha activat el Registre electrònic del consistori a través de la seva seu electrònica https://seuelectronica.marratxi.es

Amb la posada en marxa d’aquest servei, les persones interessades podran presentar documents en el registre d’entrada de manera telemàtica. Per registrar en línia, és imprescindible disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Una vegada rebudes per aquesta via, el departament de Registre s’encarregarà de distribuir la documentació a les distintes àrees del consistori.

La posada en marxa del Registre electrònic per part del departament d’Informàtica de l’Ajuntament ja estava pensada i prevista, però s’ha accelerat en aquesta situació d’estat d’alarma per tal de facilitar determinades gestions a la ciutadania de Marratxí.

En tot cas, s’ha de recordar que, segons estableix el reial decret d’estat d’alarma, tots els terminis administratius de l’Administració Pública han quedat suspesos fins a nova ordre.

Source: marratxi.es