L’Ajuntament ha activat una nova pàgina web en català (joemquedoacasa.marratxi.es) i en castellà (yomequedoencasa.marratxi.es) que inclourà aquelles redaccions manuscrites, aquelles fotografies i aquells dibuixos que els nins i nines facin per reflectir el seu sentir en aquests moments de quarantena.

Els participants hauran d’omplir un formulari que apareix a la mateixa pàgina, on hauran de fer constar nom i llinatges i edat, i carregar el dibuix, redacció o fotografia.

D’aquesta manera, el consistori farà públics tant els dibuixos com els escrits i les fotos dels nins i nines que han de romandre dia rere dia a ca seva, com no pot ser d’altra manera per mor de l’estat d’alarma en què viu Espanya des del dia 14 de març.

La nova web esdevindrà un repositori col·lectiu que permetrà fer memòria el dia de demà, a partir dels testimonis de nins i nines (plàstics o escrits) per explicar què senten i què pensen en aquests moments d’excepcionalitat històrica.

Source: marratxi.es