L’Ajuntament de Marratxí ha firmat un acord amb la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears (FSIB) per tal de facilitar i garantir, a partir del pròxim ple ordinari del mes de juny, del servei d’intèrprets de la llengua de signes de forma simultània en les reunions plenàries.

A més dels plens ordinaris i extraordinaris, també es traduirà a la llengua de signes aquelles reunions i actes públics rellevants i s’estudiarà la possibilitat d’incorporar els traductors de llengua de signes a les activitats, concerts, tallers o contacontes, si els usuaris ho demanen. Una iniciativa que respón a l’interés del Consistori d’avançar en la inclusió de persones amb capacitats diverses.

Amb aquesta iniciativa municipal, el Consistori vol reivindicar que allà on hi hagi una persona sorda, una persona sordcega, estigui present la llengua de signes. Per a molts de persones sordes i sordcegues, l’ús de la llengua de signes espanyol i català és determinant per assegurar la seva participació plena en l’entorn, pel seu accés a la informació i als diferents serveis públics.

Així, a partir del pròxim ple ordinari la llengua de signes traslladarà la informació dels plens municipals com a eina del dret a expressar-se i ser atès en la seva llengua, del dret a comunicar-se i del dret a una plena inclusió social. Una llengua de signes que s’incorpora a Marratxí i que contribuirà a crear un major sentiment de pertinença i identitat en el nostre municipi.