El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí i el director general de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume Mateu, acompanyats del batle de l’Ajuntament de Marratxí, Miquel Cabot, el gerent d’SFM, Mateu Capellà han visitat avui les obres de supressió del pas a nivell de vehicles i vianants situat al carrer de Sa Farinera (Marratxí), en el punt quilomètric 4,2 de la línia de tren Palma-Inca.

Les actuacions, que tenen un cost d’1.4 milions d’euros estaran enllestides al mes d’ocubre d’enguany i permetran el tancament definitiu del trànsit en aquest pas a nivell que era el que més trànsit rodat suportava de tots els que encara queden en la xarxa ferroviària d’SFM.

El conseller, Josep Marí ha emmarcat l’eliminació del pas a nivell de Sa Farinera en l’estratègia del Govern de les Illes Balears de millora de la seguretat en el transport ferroviari que té com a objectiu la supressió total dels passos a nivell existents en la xarxa ferroviària a mesura que les possibilitats tècniques i pressupostàries ho permetin. “Aquestes obres són, sobretot, una millora de la seguretat de les persones i això és un valor de totes les coses que feim”, ha apuntat Marí.

El pas a nivell de Sa Farinera està sent substituït per un pas inferior sota les vies per a vianants en aquest mateix punt i per un pont sobre el torrent de Coanegra, a l’altura dels carrers de Es Canyar i Es Verderol, perquè circulin els vehicles. Aquest pont comunicarà directament les urbanitzacions d’Es Pont d’Inca i Sa Cabana, sent l’alternativa al pas actual per al trànsit rodat.

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha destacat que Es Pont d’Inca serà més segur perquè s’eliminarà un pas a nivell, hi haurà un nou pas de vianants i s’eliminaran vehicles de la zona. “Les obres preveuen també un pont que connectarà Sa Cabana amb Es Pont d’Inca Nou que millorarà la mobilitat dins el municipi i unirà més la nostra ciutadania perquè connectarem el centre de salut Martí Serra amb l’escola Blanquerna”

L’Ajuntament de Marratxí autoritza, mitjançant el conveni subscrit, l’ocupació temporal dels terrenys necessaris per a dur a terme les obres de construcció del nou pas inferior i del pont que substituiran al pas actual. Una vegada que hagin finalitzat les obres, la despesa de la conservació i del manteniment l’assumirà l’Ajuntament.

Tant el conseller Josep Marí com el batle de Marratxí han destacat l’estreta col·laboració entre SFM i l’Ajuntament des del primer moment per a dur a terme aquest projecte, que millora la seguretat de la circulació de persones i vehicles en aquesta part del municipi.

En aquest sentit, el tinent de batle d’Urbanisme de Marratxí, Joan Francesc Canyelles, ha destacat que aquestes obres eren molt necessàries i “formen part del mateix pla de transformació que està previst a Es Pont d’Inca amb Sa Farinera i amb la remodelació d’Antoni Maura”.

El projecte recull suggeriments i propostes de l’Ajuntament de Marratxí i, així, el pont que s’està construint sobre el torrent de Coanegra, que tindrà 30 metres de longitud, incorporarà un carril bici de 2 metres d’amplària. També, d’acord amb l’Ajuntament de Marratxí, en l’execució del pas inferior per a vianants, es crea una plaça contínua al carrer de Sa Farinera a banda i banda del pas.

Les obres del pont sobre el torrent no suposen cap afectació sobre el trànsit de vehicles. Respecte a les obres del pas inferior per a vianants, ha estat necessari desviar el trànsit rodat i de vianants per altres carrers (travessia de Cas Vicari, camí de Sa Cabana i avinguda d’Antoni Maura) però la circulació dels trens no ha sofert ni sofrirà cap alteració durant tot el procés d’execució dels treballs.