L’Ajuntament de Marratxí ha decidit donar un any més de termini als propietaris que estaven obligats a presentar l’informe d’avaluació d’edificis durant l’any 2020. Amb aquesta flexibilització, els afectats tindran tot l’any 2021 per presentar l’informe. Aquest ajornament respón a la voluntat del Consistori de tractar d’’alleugerir i donar facilitats davant les obligacions municipals en el marc de la pandèmia.

L’informe d’avaluació d’edificis (IEE) és un informe redactat per un tècnic competent que ha de contractar la propietat de l’edifici i pel qual l’Ajuntament no cobra cap taxa de tramitació. Estan obligats a presentar aquest informe d’avaluació tots els edificis amb una antiguitat igual o superior a 50 anys, independentment del seu ús. Actualment tots els edificis anteriors a 1970. L’objecte de la Informe de l’avaluació d’edificis és regular l’obligació formal dels propietaris de construccions i edificacions de presentar de forma periòdica un informe d’avaluació de l’edifici, en el qual s’ha d’acreditar:

a) L’avaluació de l’estat de conservació de l’edifici.

b) L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i la utilització de l’edifici d’acord amb la normativa vigent, establint si l’edifici és susceptible o no de realitzar-hi ajustaments raonables per a satisfer-les.

c) La certificació de l’eficiència energètica de l’edifici.

Des del 2018 s’han presentat un total de 1.385 informes d’’avaluació d’edificis a l’Ajuntament de Marratxí. A la següent pàgina web es pot consultar l’Ordenança Reguladora Del Informe D’avaluació Dels Edificis De Marratxí: