Regidora:

Serveis Socials i Igualtat

Serveis Socials

És el servei de primera acollida al ciutadà que acudeix amb problemàtica social i on es valora d’una manera integral la situació personal, familiar i comunitària de la persona usuària. Es valora la necessitat de derivar a altres recursos.

Els serveis socials son un conjunt d’actuacions i recursos amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L’objectiu es atendre i prevenir situacions de dificultat social a persones, famílies i col•lectius que per diverses raons , necessiten ajuda i protecció per a la seva integració social.

Igualtat

Segons indica l’article 46.1 de la Llei Orgànica 3/2017, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, un Pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, que cerca aconseguir  la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets que s’han d’aconseguir, les estratègies i pràctiques que s’hauran adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Cal destacar que, per poder desenvolupar el Pla d’Igualtat, es imprescindible la creació de un Comissió d’Igualtat que serà l’òrgan de treball encarregat de la elaboració, implementació, seguiment i avaluació.

8M A MARRATXÍ

Un any més, des de l’Ajuntament de Marratxí s’ha programat un conjunt d’activitats per commemorar el Dia Internacional de la Dona.

25N,Día Internacional de l’Eliminación de la Violència contra la Dona

Un any més Marratxí s’uneix al “Dia internacional contra la violència masclista que es celebra cada any el 25 de novembre.

fachada sa deixalleria

PORTAL ENTITATS SOCIALS A MARRATXÍ

En aquest portal web podràs trobar tota la informació referent a les diferents entitats socials que hi ha al municipi.
jornades familiars

JORNADES FAMILIARS

Les Jornades Familiars sorgeixen com a iniciativa de l’àrea de Serveis Socials amb l’objectiu d’oferir de manera totalment gratuïta diferents xerrades i col·loquis per a pares i mares del municipi de Marratxí.
fachada sa deixalleria

MALETA VIATGERA

Aquesta iniciativa, posa a disposició dels centres educatius un servei de préstec col·lectiu i rotatori d’un lot de 19 llibres a més d’oferir altres recursos coeducatius.

fachada sa deixalleria

MARRATXÍ XARXA COMUNITÀRIA

Aquest projecte vol donar suport a famílies o persones que viuen soles, persones majors, en risc d’exclusió social i persones amb discapacitat perquè puguin millorar la seva qualitat de vida i benestar.
fachada sa deixalleria

VOLS FER VOLUNTARIAT?

Des de l’Ajuntament de Marratxí volem construir una xarxa de voluntariat que pugui fer front a les necessitats  de col·lectius. Consulta tota la informació i forma part d’aquest projecte.

fachada sa deixalleria

FUTBOL-IN

Futbol-in, és un projecte de futbol comunitari de Serveis Socials; des dels seus inicis l’any 2017, han passat devers 200 al·lots d’entre 13 i 22 anys, què han trobat en l’esport una eina d’integració i de creixement personal. Actualment els joves arriben tant des de l’àrea de Serveis Socials com de l’Espai Jove de Marratxí.

MARRATXÍ LLIURE D’AGRESSIONS SEXISTES

La campanya NO I PUNT! és una campanya impulsada pel Consell de Mallorca i que té com a principal objectiu la prevenció d’actuacions masclistes en espais lúdics o d’oci. L’Ajuntament de Marratxí es suma a la campanya i es compromet a donar-li presència a les festes populars del municipi.

PLA D’IGUALTAT

A l’Ajuntament hem impulsa’t un pla d’igualtat per aconseguir  la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes que fan feina al consistori i eliminar la discriminació per raó de sexe.